Agrarisch collectief Salland Loont neemt deel aan initiatief van Rabobank

Melkveehouder Ellis Lugtenberg uit Boskamp bij Olst staat voor een dilemma: met het oog op de maatschappelijke opgaven rondom stikstof- en CO2- uitstoot, waterbeheer en biodiversiteit denkt ze erover om een compleet nieuw en duurzaam bedrijfsmodel op te starten. Maar dan wil ze wel zicht hebben op een langjarig verdienmodel. Daarom neemt ze vanuit het projectteam van Salland Loont plaats aan de Versnellingstafel van Rabobank. ‘Samen met strategiebureau IJsselvliet en partijen uit de kantoormeubel- en bouwsector onderzoeken we hoe we onze grondstoffen kunnen inzetten als bouwmaterialen.’

Ellis Lugtenberg is lid van het projectteam van Salland Loont, een agrarisch collectief dat in Salland de verduurzaming van het landelijk gebied wil verbinden met langjarige verdienmodellen. ‘Dat lukt ons niet op basis van de huidige bedrijfsvoering’, aldus Ellis. ‘Sterker nog, als we echt stappen willen zetten richting een duurzame transitie dan moeten we nieuwe businessmodellen ontwikkelen, waarbij we vraag en aanbod én de maatschappelijke opgaven bij elkaar brengen én een langjarig verdienmodel uitwerken. Dat is best een uitdaging.’

Deelname aan de Versnellingstafel

Daarom besluit Salland Loont deze uitdaging te bespreken aan de Versnellingstafel, zo vertelt Elllis. De Versnellingstafel is een initiatief van Rabobank waarbij ondernemers uit branchevreemde sectoren samen met strategiebureau IJsselvliet kijken hoe ze een duurzaam idee verder kunnen uitwerken. Hierbij is Rabobank de verbindende partij die vanuit haar netwerk partijen samenbrengt. Tijdens ons digitale tafelgesprek in januari zaten we bijvoorbeeld aan tafel met ondernemers uit de kantoormeubelsector. Samen hebben we onze ontwikkelvraag heel breed ingestoken, met een interessant idee als resultaat.’

Grondstoffen als bouwmaterialen

Samen gaan de deelnemende partijen kijken of ze een duurzame slag kunnen slaan. Ellis: ‘Je ziet steeds vaker dat de grondstoffen die boeren produceren, door bouwers worden ingezet als bouwmaterialen. Daar zitten wij ook aan te denken. Natuurlijk moeten we potentiële businessmodellen en verdienmodellen nog verder uitkristalliseren. Maar alleen al het feit dat we samenwerken aan een duurzaam perspectief maakt mij heel enthousiast, waardoor ik verdere stappen wil zetten op weg naar de duurzame transitie.’

Executiekracht

Kijk ik naar de agrarische sector, dan heb ik waardering voor de wijze waarop de Nederlandse boeren zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld, steeds een antwoord hebben op de gevraagde ontwikkelingen en hoe ze ook nu weer meedenken over de uitdagingen rondom verduurzaming. Ons huidige voedselproductiesysteem heeft namelijk z’n grenzen bereikt. Daarom moeten we binnen de wereld van Agri & Food op zoek naar nieuwe, duurzame verdienmodellen waarbij het financiële rendement meer in verhouding staat met het ecologische rendement (hoe gaan wij om met onze grond?) en het sociale rendement (wat is de impact op onze omgeving?).
Met ons programma Banking for Food wil Rabobank een bijdrage leveren aan de transitie naar deze duurzame verdienmodellen, waarbij we de duurzaamheidsprestaties van onze klanten helpen vergroten en samen een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector creëren. De deelname van Salland Loont aan onze Versnellingstafel is wat dat betreft een heel mooi voorbeeld. Deze groep agrariërs kijkt hoe ze in samenwerking met branchevreemde ondernemers en onze adviseurs de bestaande systemen kunnen doorbreken om een duurzaam verdienmodel te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat het ons samen gaat lukken. Stap voor stap natuurlijk, maar met een enorme executiekracht.

– Inge Ezinga, coöperatief directeur Banking for Food Rabobank

Rabobank
www.rabobank.nl
Kijk voor meer informatie over Salland Loont op www.dekrachtvansalland.nl.

Delen:

Deel dit artikel!