Behoefte aan vernieuwend ondernemerschap

Je bent een innovatieve starter of ondernemer of je bent druk bezig met de ontwikkeling van een eerste prototype van een nieuw product. Je zoekt hiervoor financiële ondersteuning, waarvoor je in dit stadium (nog) niet bij je bank terecht kunt. Dan biedt de Stichting Regio Zwolle Incubator mogelijk uitkomst.

Doel van Regio Zwolle Incubator (RZI) is om innovatieve (startende) ondernemers te stimuleren en te faciliteren. Dat doet zij onder andere door het in contact brengen met andere ondernemers en adviseurs, én door het verstrekken van leningen. Deze variëren van € 15.000,- tot maximaal € 165.000,- per onderneming.

Vitale regio
Rabobank Salland is partner van de Stichting Regio Zwolle Incubator. Rabobank vindt innovatie belangrijk. Vernieuwend ondernemerschap draagt bij aan de vitaliteit van de regio en maakt het wonen en werken hier aantrekkelijk. Als Rabobank stimuleren wij dit graag door het beschikbaar stellen van kapitaal en ons netwerk. In RZI komt dit alles samen: een gunstige financiering en een netwerk van aangesloten bedrijven en organisaties zorgen ervoor dat innovatieve plannen daadwerkelijk van de grond komen. Rabobank Salland brengt kapitaal in bij RZI. Daarnaast hebben wij een nauwe relatie met zowel Business Innovatie Campus De Gasfabriek in Deventer als The Green East in Raalte. Innovatieve ondernemers die via deze partijen worden aangedragen, krijgen de mogelijkheid om hun plannen verder uit te werken en te realiseren.

Om in aanmerking te komen voor een lening van RZI moet je als aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er sprake zijn van een ‘technologisch’ kennisintensief product, dienst of proces. De focus moet gericht zijn op de sectoren Health, Kunststoffen, Agro & Food, Energie en op cross-overs met andere sectoren. Andere criteria waar bij de beoordeling van de aanvraag rekening mee gehouden wordt zijn:

  • is het product nieuw of innovatief;
  • vervult het een (nieuwe) economische behoefte;
  • biedt het voldoende marktkansen biedt en is het schaalbaar;
  • is er voldoende ondernemersgeest en/of ervaring aanwezig.

Pitch
Als je als ondernemer een aanvraag in wil dienen, neem je voor ondersteuning contact op met Kennispoort Regio Zwolle, Health Innovation Park, Polymer Science Park of de Isala Academie. Hier krijg je een intake en wordt bepaald of je aan de criteria voldoet. Je moet je aanvraag verdedigen (pitchen) voor de beoordelingscommissie van Regio Zwolle Incubator. Dus, als je als innovatieve ondernemer zoekt naar mogelijkheden om je ideeën (sneller) te realiseren, neem dan contact op met de Stichting Regio Zwolle Incubator.


Marco Dirksen – directievoorzitter Rabobank Salland
www.rabobank.nl/salland

Delen:

Deel dit artikel!