Bouwbedrijf Mensink wil kwaliteitsslag op huidige locatie

Het is ongetwijfeld een lastige afweging geweest voor de eigenaren van Bouwbedrijf Mensink in Broekland. Gaan we naar een andere locatie en misschien wel nieuw bouwen of maken we een kwaliteitsslag op de huidige locatie?

Het is de laatste optie geworden. Niet in de laatste plaats omdat het college van B & W wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging van de bedrijfslocatie aan de Broeklanderdijk. De verandering van agrarische bestemming in bedrijfsbestemming geeft Bouwbedrijf Mensink de ruimte toe te werken naar een professionele uitstraling. Zo maken de varkensstallen van weleer plaats voor een kwalitatief hoogwaardig bedrijfspand.

De gemeente Raalte heeft nog wel met de eigenaren om tafel gezeten om over het toekomstperspectief te praten. Mochten er op termijn uitbreidingsplannen komen, dan ligt een verhuizing van het bedrijf voor de hand. Het bouwbedrijf heeft echter aangegeven voorlopig geen behoefte te hebben aan uitbreiding.

Delen:

Deel dit artikel!