CDA en Gemeentebelangen ongerust over bedrijventerreinen Heino

“Heinose ondernemers moeten niet worden gedwongen zich in Raalte te vestigen.” Dat is de boodschap van raadslid Jeroen Neimeijer aan het college van B&W.

Het Heinose raadslid voor het CDA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. “Het lijkt er op dat vanuit de gemeente al jaren wordt gecommuniceerd dat er voor nieuwe kavels in Heino geen mogelijkheden zijn. Althans, zolang Zegge VII in Raalte niet verder is gevuld. Als een bedrijf echter goede redenen heeft zich lokaal te vestigen, zijn er wel degelijk mogelijkheden. Heinose ondernemers moeten in Heino kunnen blijven.”

Neimeijer verwijst in dit verband naar het Roalter Akkoord, het akkoord dat de basis vormt voor deze ‘regeerperiode’ in de gemeente Raalte. “Lokale ondernemers moeten zich kunnen ontwikkelen in de eigen kern. Dit hebben we weten vast te leggen in het Roalter Akkoord en daar moeten we nu ook naar handelen.”

In dit kader geeft het CDA ook aan ongerust te zijn over het uitblijven van de uitbreidingsmogelijkheid voor de bedrijventerreinen in Heino. Namens de partij pleit raadslid Neimeijer voor het in kaart brengen van de behoefte, de gewenste oppervlakte en in welke sectoren de ondernemers actief zijn.

In navolging van het CDA onderschrijft GemeenteBelangen Raalte het belang van een gezond ondernemersklimaat. Het college wordt daarom opgeroepen invulling te geven aan de afspraken in het Roalter Akkoord. “Burgemeester en wethouders moeten samen met de betrokken ondernemers in Heino oplossingsgericht zoeken naar maatwerk.”

Delen:

Deel dit artikel!