Crisis en flexibiliteit

Ongetwijfeld ken je de uitspraak ‘verandering als constante factor’.  En we ervaren allemaal als ondernemer – bijna dagelijks – hoe snel onze omgeving verandert. Neem bijvoorbeeld de regel- of wetgeving, technologische ontwikkelingen, internationalisering, platformeconomie, etc. Maar hoe kun je nu anticiperen op zo’n coronacrisis? Nou, dat gaat gewoon niet. Je hebt een horecaonderneming en van de ene op de andere dag gaat jouw bedrijf op slot. Dan valt er toch niets meer bij te sturen?  

Bij de bedrijven, die wel konden doordraaien en te maken kregen met een dalende omzet kwam al snel de vraag op tafel: “Zijn we wel flexibel genoeg?”

Flexibiliteit is belangrijk voor bedrijven. Flexibiliteit in de organisatie is nodig om op korte en middellange termijn effectief te blijven, voorsprong te houden in plaats van voorsprong te hebben. Om eventuele golfbewegingen in de markt op te vangen. Hoe krijg je flexibiliteit in jouw organisatie? Door het structureel organiseren van een flexibele personeelsbezetting met flexibele interne processen. Uit onderzoeken blijkt dat er grote verschillen bestaan in de manier waarop bedrijven flexibiliteit organiseren in hun personeelsbezetting.  Bedrijven die bewust kiezen voor flexibiliteit passen hun interne processen aan om ze snel te kunnen opschalen en afbouwen. Deze bedrijven hebben de interne processen zodanig ingericht dat tijdelijke werknemers met weinig instructies en begeleiding, dus met een minimale inwerktijd, aan de slag kunnen. Vaak zijn de kosten van flexibiliteit bij deze organisaties aanmerkelijk lager dan organisaties die hier niet op ingericht zijn.  Ik wil deze column beëindigen met de woorden van John Fitzgerald Kennedy: “Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.”

André Duteweert  
www.uitzendbureausalland.nl

Delen:

Deel dit artikel!