"De jeugd van tegenwoordig…"

…altijd maar op zoek naar luxe, zonder fatsoenlijke manieren, totaal geen respect voor autoriteit en geen greintje eerbied voor de ouderen. Ze zitten liever te kletsen dan dat ze serieus aan de slag gaan. En wat dacht je van die brutale mondjes die ze opentrekken? Vroeger stond je tenminste op als een ouder iemand binnenkwam, maar tegenwoordig kun je dat wel vergeten. En alsof dat nog niet genoeg is, durven ze zelfs hun leraren te tiranniseren!

Dit klinkt wel héél bekend. Het is niet de eerste keer dat we dit soort klachten horen. Het lijkt alsof de jeugd niet echt verandert. En laten we eerlijk zijn, misschien verandert de manier waarop wij als volwassen met ze omgaan ook wel niet zoveel. Onlangs hadden we een workshop met leerlingen en praktijkopleiders en wat bleek? Dezelfde klachten kwamen naar voren. Praktijkopleiders vinden dat jongeren niet genoeg initiatief tonen, te langzaam werken, constant op hun telefoon zitten en totaal niet betrokken lijken. Aan de andere kant vinden leerlingen dat praktijkopleiders altijd zo serieus zijn, geen geduld hebben, niet duidelijk zijn in hun instructies en vaak zelf het werk uit handen nemen vanwege tijdsdruk. Ze vinden dat de praktijkopleiders meer begrip zouden moeten tonen voor hun leerproces en de fouten die ze maken. 

Het belang van communicatie en begrip tussen generaties kan niet genoeg worden benadrukt. Het is essentieel dat beide partijen openstaan voor elkaars perspectief en bereid zijn naar elkaar te luisteren. Door een dialoog aan te gaan en empathie te tonen kunnen misverstanden worden opgelost en kun je nader tot elkaar komen. Daarnaast is het belangrijk dat volwassenen zich bewust zijn van hun rol als rolmodel voor jongeren. Door respect te tonen, geduldig te zijn en duidelijkheid te bieden, kunnen zij een positieve invloed hebben op hun ontwikkeling. Uiteindelijk is het niet realistisch om te verwachten dat de jeugd volledig verandert, maar relaties tussen generaties kunnen wél flink verbeteren door elkaar respectvol en empathisch te benaderen. 

 

Marco Lammers   |   Salland Tech Academy 

Delen:

Deel dit artikel!