Duurzaam ondernemen is toekomstbestendig ondernemen

‘Growing a better world together’

Dat je samen meer bereikt dan alleen, weten ze bij de Rabobank al heel lang. Het coöperatieve gedachtengoed zit immers in het DNA van de bank. Net als maatschappelijke betrokkenheid en werken aan een duurzame leefomgeving. Ondernemers die duurzaam (willen) ondernemen, kunnen dan ook rekenen op de kennis, faciliteiten en het netwerk van de bank. 

Wie duurzaam onderneemt, houdt in zijn bedrijfsvoering rekening met medewerkers, milieu en maatschappij. Directeur coöperatieve Rabobank Klaas Feenstra voegt daar graag nog wat aan toe: ‘Duurzaam ondernemen is ook toekomstbestendig ondernemen.’ Daar horen, zegt Feenstra, grote transities bij naar een nieuwe economie. ‘Transities op het gebied van digitalisering, circulair produceren en de toepassing van duurzame energiebronnen.’ Om te ontdekken wat ondernemers in deze regio nodig hebben om toekomstbestendig te worden en hoe de bank daarbij kan helpen, stuurt Feenstra een team aan dat zich verbindt aan allerlei initiatieven, netwerken en ecosystemen. Ook kunnen ondernemers gebruikmaken van het uitgebreide netwerk van de bank en van de mogelijkheden op het gebied van kennisdeling en financiering.

Kennis delen

Binnen de kring Midden Oost Nederland, een gebied dat zich grofweg uitstrekt van Meppel tot Apeldoorn en van Lelystad tot Hardenberg, is Feenstra verantwoordelijk voor het thema duurzaam ondernemen. De kennis en ervaring die hij opdoet in deze regio en vanuit andere Rabobankkringen, neemt hij mee naar Regio Zwolle. ‘In Eindhoven werkt de Rabobank bijvoorbeeld nauw samen met een aantal grote landelijke innovatiefondsen die ook voor onze regio zijn opengesteld. Veel ondernemers profiteren daarvan, omdat de bank samen met zo’n fonds goed en snel tot financiering kan overgaan. Om de innovatiekracht in deze regio te versterken, trekken we op met de kring Twente en leggen we verbindingen tussen de kennis daar, bijvoorbeeld die van de universiteit, en de toepassing in deze regio. Door meer samen te werken en te leren van andere regio’s, versterken we de hubs in de regio hier. Overigens gebeuren hier ook veel mooie dingen. Denk aan Perron038 en het Health Innovation Park in Zwolle. In Hardenberg ben ik aangesteld als kwartiermaker voor de IQ BLVD, een innovatieve hotspot die samenwerking binnen de maakindustrie in de regio Vechtdal stimuleert met nieuwe innovatieve projecten. Talenten moeten we met dit soort projecten behouden voor deze regio.’

Financieringsvormen

Ondernemers die duurzaam willen ondernemen, kunnen gebruikmaken van verschillende, mede door de Rabobank, ontwikkelde programma’s. Enkele voorbeelden zijn Circo Tracks, MoveDigi of CE in 1 Day, dat zich richt op circulaire kansen. De programma’s creëren bewustwording: waar ligt de behoefte van morgen en overmorgen? En hoe zorg je ervoor dat je daar klaar voor bent?

Wie een nieuw businessmodel heeft ontwikkeld, kan bij de bank terecht voor financiering. De Rabobank werkt hiervoor vaak samen met andere partijen. Dat is niet voor niks. Het financieren van nieuwe businessmodellen en innovaties is risicovol. Het is vaak lastig inschatten hoe de markt reageert, of er voldoende afnemers zijn en of het bedrijf aan de aflossingsverplichting kan voldoen. Om ondernemers toch te kunnen helpen, onderzoekt de bank met partijen als Oost NL, Wadinko en de overheid hoe publieke gelden – subsidies en fondsen – en private gelden aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Feenstra: ‘Bij Money Meets Ideas ontmoeten kansrijke start-ups onze informal investors, private banking klanten van de Rabobank. En koplopers op het gebied van innovatie en circulariteit kunnen deel uitmaken van onze community. Daarin kunnen zij kennis uitwisselen en stimuleren wij ketensamenwerking.’

Hoewel vaak grootzakelijke ondernemingen koploper zijn op het gebied van duurzaam ondernemen, kunnen ook kleinere ondernemingen en innovaties van startups profiteren van programma’s van de bank, zoals Regio Zwolle Incubator, Rabo Innovatielening en Money Meets Ideas

‘Growing a better world together’

‘De Rabobank heeft al een aantal jaren een missie’, besluit Feenstra, ‘Growing a better world together’. Door hier maatschappelijke thema’s aan te verbinden, waaronder duurzaam ondernemen, wordt dit heel concreet en kunnen we hier als bank echt een rol in spelen. We zijn samen verantwoordelijk voor de welvaart in de regio nu en in de toekomst.’

Wilt u ook bezig met ondernemen gericht op een betere toekomst en wilt u weten wat de Rabobank voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Klaas Feenstra via klaas.feenstra@rabobank.nl.

Rabobank
klaas.feenstra@rabobank.nl
www.rabobank.nl

Bron: ZON Magazine
Tekst: Jorien Marcus
Fotografie: Peter Timmer

Delen:

Deel dit artikel!