EEGA Groep geeft nieuwe dimensie aan sociaal verantwoord ondernemen

Directeur Sietze Henstra vertelt over de weg van ongeschikt naar geschikt

Vol trots kijken ze je aan. De jonge arbeidskrachten die via het bedrijfsonderdeel EEGA Plus van de EEGA Groep in een hele fijne werkkring terecht zijn gekomen. Een plek waar hun vaardigheden worden gewaardeerd en waar de balans tussen belastbaarheid en prestatie goed in de gaten wordt gehouden. Ook al heb je in het pand nog niemand gesproken, de Wall of Fame bij de receptie maakt meteen duidelijk dat het hier draait om de mens. In al zijn unieke verschijningsvormen.

De letters EEGA Groep staan duidelijk vermeld op de gevel van het imposante pand aan de Zutpenseweg. In het hoofdkantoor kun je normaal gesproken ruim honderd mensen tegenkomen – zowel werknemers, cliënten als opdrachtgevers – maar vanwege corona is het aantal aanwezigen beperkt tot maximaal dertig. “Het is ons hoofdkantoor en tegelijk onze trainingsruimte. We zijn klein begonnen en langzaam maar zeker uitgebreid naar de huidige omvang”, vertelt algemeen directeur Sietze Henstra. De EEGA Groep is in diverse gedaanten (in totaal zijn zeven bedrijven aangesloten) vanaf 2000 actief in Midden-Nederland (Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht). Je zou de onderneming dus al kunnen kennen, maar Henstra is de eerste om toe te geven dat het met de naamsbekendheid nog wel beter kan. “We gaan zeker zorgen voor meer reuring in Salland. EEGA is al actief voor meerdere gemeenten in Salland en het Vechtdal en meerdere grote bedrijven weten de weg te vinden, maar we moeten onszelf nog meer en beter laten zien.”

Maar, wat doet EEGA dan eigenlijk? De medewerkers zijn dagelijks in de weer met de koppeling van mens en werk, met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Maar, noem ons vooral geen sociale werkvoorziening. Onze kracht schuilt in het feit dat we de deelnemers van EEGA Plus als volwaardig aankomend werknemer beschouwen. En daarom willen we ze met een arbeidscontract laten uitstromen in de reguliere arbeidsmarkt. Op een plek die het best bij ze past en waar ze het goed naar ’t zin hebben.” De deelnemers zijn stuk voor stuk jonge mensen (vanaf 18 jaar) met wat wordt omschreven als een gediagnostiseerde beperking. Dat kan zowel een lichamelijke (b.v. zware rugklachten) als een sociaal-emotionele beperking zijn. Ze zijn er mede daardoor niet in geslaagd om een diploma te bemachtigen. “De EEGA Plus-aanpak is er op gericht om ze binnen 2,5 jaar een beroepskwalificatie op het niveau MBO te laten halen. En ze krijgen dan ook een arbeidscontract. We hebben onze organisatie zo ingericht dat de coaches de ruimte krijgen voor de noodzakelijke begeleiding. Ons succespercentage, dus het percentage van de doelgroep dat uitstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt, bedraagt 70%. En dat is best hoog!”

Ook komt de EEGA Groep in beeld nadat de Arbodienst heeft geconstateerd dat iemand ongeschikt is om te werken en een arbeidsdeskundige geen kans meer ziet voor terugkeer bij de werkgever. “Dan gaan wij aan de slag om te kijken wat iemand nog wel kan. Het stempel ongeschikt gaat er af en wordt vervangen door het stempel geschikt.”

Geen detachering

De loopbaancoaches van het bedrijfsonderdeel Mens & Zo van de EEGA Groep komen dan niet op het meest florissante moment binnen in de organisatie. En het gevoel dat ze dan ook nog eens op de stoel van de werknemer gaan zitten, is hardnekkig. “Die angst is onterecht, want wij proberen het voor alle partijen zo goed en snel mogelijk op te lossen”, aldus Henstra die voor de duidelijkheid wil benadrukken dat hij geen algemeen directeur is van een detacheringsclub. En zo is de EEGA Groep dus actief voor meerdere spelers, zowel commercieel als niet-commercieel. Met vele partijen is al sprake van een jarenlange samenwerking. “Voor een deel is dat zeker ook te danken aan de nazorg. Dat is een belangrijk onderdeel van ons programma. Elke drie of zes maanden even evalueren met alle betrokken partijen. Daarmee hou je de relatie goed.”

EEGA Groep
Zutpenseweg 33
7418 AH Deventer
0570 638 470
info@eegagroep.nl
www.eegagroep.nl

Delen:

Deel dit artikel!