Energietransitie is nog best ingewikkeld!

In mijn vorige column heb ik het MKB uitgedaagd een eigen missie en visie op de energietransitie te vormen en deze in de organisatie te verankeren. Maar het is nog best ingewikkeld om, op onze weg naar een energieneutraal MKB in 2050, aan de voorwaarden van energielabel C in 2023 en energielabel A in 2030 te voldoen. Wetgeving geeft richting aan de te nemen maatregelen, maar passen deze wel bij uw eigen missie en visie?

Om de weg in het woud van maatregelen te vinden, adviseer ik u ‘activiteitenbesluit bijlage 10’ te googelen. Dan vindt u per sector een overzicht van concrete maatregelen die u als inspiratie kunt gebruiken voor uw eigen energietransitie. Belangrijk is wel dat u eerst uw huidige energielabel vaststelt om vervolgens met behulp van de voorbeelden uit bijlage 10 uw eigen ambities voor de komende jaren te formuleren.

Energiebesparingsverplichting
In het activiteitenbesluit vindt u ook informatie over de energiebesparingsverplichting (artikel 2.15) voor bedrijven die in een kalenderjaar meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aan gas verbruiken. In dat geval bent u verplicht – en de overheid zal er zeker op handhaven – om alle erkende energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen door te voeren.

Keep it simple
En dan de praktijk. Mijn advies: doe niet alles tegelijk, maar agendeer een aantal maatregelen en voer deze uit. Kies voor good house keeping door uw verbruik met software te monitoren. Staat de thermostaat ook in de weekenden op 21 graden? Dan kunt u die energie alvast besparen. Maak iemand verantwoordelijk, benoem een energiecoach en draag met dit alles bij aan een energieneutraal MKB in 2050.

Hugo Willemsen
www.willemsen-installatie.nl

Delen:

Deel dit artikel!