Gemeente Raalte legt actief verbinding met ondernemers

Het economisch cluster is er voor alle ondernemers

“Het zal wel nodig zijn om met vier personen van de gemeente aanwezig te zijn.” De cynische opmerking van een fietser bij de trekveer over het Overijssels kanaal in Heeten is even ongepast als lomp. Het is de beeldvorming waar medewerkers van de overheid vaak tegen moeten vechten. De man van de opmerking is ongetwijfeld geen ondernemer in de gemeente Raalte, want met het viertal, het economisch cluster, waait tegenwoordig echt een andere wind in Raalte.

Pieter Nijland (accountmanager / aanspreekpunt bedrijventerreinen), Macha Haerkens (accountmanager / aanspreekpunt detailhandel/winkelcentra), Vincent Breen (ruimtecoach) en Ruurd Klaver (beleidsmedewerker / regionaal verbinder) zijn het levende voorbeeld van het nieuwe denken in de gemeente Raalte. Niet langer in het gemeentehuis de lijntjes uitzetten, maar naar buiten en samen optrekken met burgers en ondernemers. Vandaar dat het kwartet op de trekpont over het Overijssels kanaal tussen Heeten en Raalte juist graag de verbinding wil uitbeelden.

De oprichting van het economisch cluster vloeit voort uit onder andere een MKB-peiling over ondernemersdienstverlening waaruit bleek dat deze in Raalte verbetering verdiende. Er kwam een taskforce voor een gezamenlijke aanpak en de gemeente besloot te investeren in een economisch cluster.
Een cluster van vier personen. “Je kunt wel stellen dat er een cultuurverandering in gang is gezet”, stellen de hoofdpersonen vast. “We hebben nu ook de capaciteit om echt aandacht aan de ondernemer te geven. Daarbij reageren we niet alleen op een verzoek of vraag van het bedrijfsleven, we zijn proactief en denken mee. Zo hadden we bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek met twee bedrijven die overwogen uit Raalte te vertrekken. Vanuit dat contact hebben wij hen weten te overtuigen in Raalte te blijven.”

Waar Raalte na de bewuste MKB-peiling vooral om zich heen keek hoe andere goed scorende gemeenten hun ondernemersdienstverlening voor elkaar hadden, zie je het beeld nu omdraaien. “Het gebeurt al dat wij als voorbeeld worden gesteld”, aldus Pieter, Macha, Vincent en Ruurd die daarmee overigens niet willen aangeven dat ze rustig achterover kunnen leunen . “Het college heeft uitgesproken dat ze een stabiele positie in de top 10 van de MKB-peiling wil bewerkstelligen.”
Een mooi voorbeeld van lokale samenwerking is de samenwerking met ZP Raalte (zie elders in dit magazine) waardoor later dit jaar een startersapp en een fysiek startersloket worden gerealiseerd. Ook de Retailvisie Heino waarbij in samenwerking met lokale partijen een visie wordt opgesteld over een compacter winkelgebied is er één. En binnenkort leidt de samenwerking tussen gemeente, Landstede en detailhandel tot de inzet van BOA’s in opleiding die tijdens actieperiodes toezicht houden op fietsgedrag in het winkelcentrum van Raalte.

Het economisch cluster bestaat uit:
Pieter Nijland (aanspreekpunt bedrijventerreinen)
Telefoon: 06 1023 3348
E-mail: pieter.nijland@raalte.nl

Macha Haerkens (aanspreekpunt detailhandel en winkelcentra)
Telefoon: 06 3069 4419
E-mail: macha.haerkens@raalte.nl

Vincent Breen (ruimtecoach)
Telefoon: 06 1028 9796
E-mail: vincent.breen@raalte.nl

Ruurd Klaver (beleidsmedewerker / regionaal verbinder)
Telefoon: 06 2204 1374
E-mail: ruurd.klaver@raalte.nl

Delen:

Deel dit artikel!