Het is tijd voor ‘Made in Raalte 2.0!’

Wethouder Dennis Melenhorst pleit voor meer partnerschap met en tussen ondernemers

Laten zien dat de gemeente Raalte economisch gezien veel in huis heeft. En vooral ook aan de buitenwereld tonen dat we daar hartstikke trots op zijn. Dat was de insteek van de korte film ‘Made in Raalte’ die vorig jaar tijdens het Regio Zwolle Congres werd gelanceerd. Het kreeg vele positieve reacties. Van ondernemers uit Raalte, maar ook uit de regio. Gemeenten en het bedrijfsleven keken vol bewondering en zelfs met een tikkeltje jaloezie toe. “Het is tijd om er een vervolg aan te geven, zeg maar Made in Raalte 2.0”, benadrukt wethouder Dennis Melenhorst.

De kersverse portefeuillehouder economische zaken steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken en dat geeft de burger (lees: ondernemer) moed. Het is tijd dat het bedrijfsleven in de gemeente Raalte elkaar meer gaat opzoeken. “Het is ontzettend jammer als ondernemers bepaalde aanbestedingen laten lopen omdat ze denken niet helemaal te kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden en/of omdat ze in eigen huis niet over voldoende capaciteit beschikken. Ik doe daarom alle mogelijke moeite partnerschappen te stimuleren om samen wel die grotere opdracht binnen te slepen.”

Een nobel streven en daarbij past natuurlijk wel een gemeente die z’n best doet de aanbestedingen zoveel mogelijk binnen de eigen grenzen te houden. Dat is de reden dat de gemeente Raalte in samenwerking met Kring Raalter Werkgevers (KRW) heeft besloten een bedrijvenregister in het leven te roepen. Bedrijven kunnen zelf eenvoudig zorgen voor een vermelding in dit digitale register.

Wekelijks werkbezoek

Een gemeente die zij aan zij staat met de ondernemer. Dat is de koers die al enige tijd geleden is ingezet. Dat is ook wennen voor de ondernemer. “Ons economisch cluster kreeg laatst uit het niets een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. Een ondernemer wilde bepaalde informatie opvragen. Toen hebben we gebeld met de vraag of we even langs mochten komen. Het is de wijze waarop we graag willen communiceren met de ondernemer. Zoveel mogelijk persoonlijke gesprekken. Niet voor niets ga ik wekelijks op bezoek bij één van onze bedrijven. We willen weten wat er allemaal speelt in het bedrijfsleven.”

Ondernemers moeten beseffen dat het gemeentehuis geen onneembare vesting is, maar een plek waar ze samen met je optrekken. Een mooi actueel voorbeeld is de samenwerking tussen de werkgroep Hart van Heino, diverse Heinose ondernemers en de gemeente m.b.t. de integrale ontwikkelingsvisie Heino 2018-2022. Een toekomstig voorbeeld is de nieuwe economische visie. “We hebben afgesproken om dit samen met de ondernemers vorm te geven. Dit najaar en begin volgend jaar moeten stappen worden gezet om de koers te bepalen. Dan gaat het om zaken als passende werkgelegenheid, vestigingsklimaat, bedrijvigheid en leefbaarheid in de kernen, de economische component van toerisme en recreatie en het uitbouwen van Salland als regio voor een innovatief en hoogstaand bedrijfsleven”, aldus Melenhorst die aangeeft dat het college van B & W in de persoon van wethouder Jacques van Loevezijn zich zeker gaat inzetten voor een betere aansluiting tussen leren en werken. “Dat hebben we in het bestuursakkoord (het Roalter Akkoord) bestempeld als een aparte opgave. Daar wil het college, i.s.m. de partners binnen Regio Zwolle, stevig op inzetten. Verder verdienen het uitbouwen van onze brede agrofoodsector en de economische en toeristische promotie & marketing van Raalte, beide lokale ontwikkelingskansen, ook onze aandacht.”

Wie is Dennis Melenhorst?

Voordat Dennis Melenhorst zijn intrede deed als wethouder heeft hij een behoorlijke portie ervaring opgedaan in zowel de publieke als private sector.

Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest als wetenschappelijk onderzoeker bij het Economisch Instituut voor de Bouw maakte Melenhorst de overstap naar de private sector (hoofd afdeling Research bij een vastgoedconsultant in Amsterdam).

In 2008 keerde hij terug in de regio om als secretaris aan de slag te gaan bij de Sociaal Economische Raad (SER) in Overijssel. Daarnaast was hij lid van de onafhankelijke adviescommissie Detailhandel in de provincie Zuid-Holland en is hij lid van de commissie Overheid en Beleid van de Nederlandse Raad Winkelcentra.
Voor de ondernemers in de gemeente Raalte is Melenhorst geen onbekende. Zo was hij lid van de stuurgroep Economisch Werkatelier en begeleidde hij de winkeliersverenigingen Heeten, Heino en Raalte bij de totstandkoming van de Retaildeal.

De brede ervaring helpt hem vol enthousiasme aan de slag te gaan met de portefeuille economische zaken. “Het is mooi ondernemers nog meer te faciliteren en verder te bouwen aan een economisch sterke gemeente Raalte.

Delen:

Deel dit artikel!