Het Raalter centrum en de zoektocht van gemiddeld naar bovengemiddeld

Actiepunten moeten stevige impuls geven aan het centrum van Raalte

Dennis Melenhorst kan een glimlach niet onderdrukken als hij de gefronste wenkbrauwen van de verslaggever ziet. De term Stadsarrangement doet even vermoeden dat het gaat om een typisch staaltje Roalter Wind, maar de wethouder kan die gedachte direct weerleggen. “Het is een term die is bedacht door de provincie Overijssel, maar gelukkig kunnen we er als gemeente Raalte wel van profiteren.”

De provincie heeft binnen het Stads-arrangement 2019-2021 namelijk 170.000 euro uitgetrokken om de kwaliteit van het centrum in Raalte te verbeteren. Gemeente, provincie en het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) hebben de handen ineen geslagen en een aantal actiepunten geformuleerd. “Overigens hebben ook individuele ondernemers, bezoekers en bewoners van het centrum met hun input een duit in het zakje gedaan.”

Melenhorst is zicht- en hoorbaar blij dat het tot actie komt. “Tot nu toe hebben we veel ingezet op het verbeteren van het contact met de ondernemer. Het is natuurlijk wel een voorwaarde dat dat op orde is. Nu is het tijd om ons bezig te houden met de inhoudelijke opgaves. Als we het hebben over de retail gaat dat een stuk verder dan de discussie over wel of niet betaald parkeren. Al is het een prima beslissing geweest om die barrière weg te nemen.”

Knuppel in het hoenderhok

Natuurlijk is het altijd gemakkelijk roepen dat het centrum van Raalte aantrekkelijker moet worden. Iedereen is het met je eens, want er is altijd ruimte voor verbetering, maar waar is het op gestoeld? De gemeente heeft er daarom voor gekozen om eerst het DNA van het centrum in beeld te laten brengen. In dit geval door Strabo, de meest gevraagde winkelcentrumonderzoeker van Nederland. “De waardering voor het centrum blijkt opvallend hoog te zijn. Aan de andere kant komen via social media wel kritische geluiden tot ons”, constateert Melenhorst.

Wat in de reacties van alle betrokken partijen veel terug komt, is de situatie op de Grote Markt. Of beter gezegd: hoe kunnen we het daar aantrekkelijker en gezelliger maken? Het is daarom de bedoeling om binnen afzienbare termijn een visie op de ruimtelijke kwaliteit van het centrum te presenteren. De gemeente gaat vier scenario’s ontwikkelen waarbij het natuurlijk cruciaal is dat het gekozen scenario wordt gedragen door de ondernemers. 

Op voorhand geeft hij aan dat het plan voor ruimtelijke kwaliteit naar een hoog niveau wordt getild. “Tot op heden gaan veel discussies over stenen en groen en daar zorgen we wel voor een aantal quick wins, maar we moeten vooral ook kijken naar het grotere plaatje. Oftewel hoe we elkaar meerwaarde kunnen geven”, aldus de wethouder die het aandurft de knuppel in het hoenderhok te gooien. “Daar waar je reuring creëert, krijg je trek, dus je zou kunnen overwegen de markten te verplaatsen naar de Grote Markt.”

De verhalen over leegstand kent hij natuurlijk als geen ander, maar de liberale wethouder is net als bureau Strabo overtuigd van de kracht van het Raalter centrum. “Het is niet aan ons om winkelconcepten te ontwikkelen, maar in gesprekken met ondernemers en vooral ook vastgoedeigenaren willen we zeker meedenken. Mocht iets niet passen in het bestemmingsplan en het wordt wel beoordeeld als een kwalitatieve toevoeging, dan moeten we flexibel zijn”, stelt Melenhorst die tot slot alle ondernemers oproept om te blijven meedenken. “Niet alleen het bestuur van het ROV, maar ook de individuele middenstander. Dit college wil participatief besturen.”

Een weekomzet van 1,7 miljoen euro!

We vragen ons oprecht af hoeveel mensen deze Pubquiz-vraag goed zouden hebben of in ieder geval in de buurt komen van het juiste antwoord: wat is de weekomzet van het Raalter centrum?

Zowel winkeliers als horeca mogen worden meegerekend. Het antwoord gaat je waarschijnlijk verbazen: 1,7 miljoen euro per week. Oftewel 90 miljoen op jaarbasis. “Raalte krijgt relatief veel bezoekers, ongeveer 60.000 per week bruto (inclusief dubbeltellingen) en ruim 52.000 netto. En die besteden dus ook best veel”, stelt Hans van Tellingen van bureau Strabo vast.

De bezoekers van het centrum worden in het onderzoek getypeerd als gemiddeld, volks en uitgesproken, gezellig en met een licht bovenmodaal inkomen. Er is op dit moment sprake van zo’n 10% leegstand en langs de meetlat van vergelijkbare plaatsen valt dit nog wel mee.
De grote vraag is op welke markten we ons moeten mikken. “De winnaars van dit moment, zijn de grote ketens zoals Zara, maar die komen niet naar Raalte. Meer kans heb je bij een KiK (Duitse kledingwinkel met lage prijzen, red.). En verder moet je mikken op specialistische winkels”, aldus Van Tellingen die onze suggestie van een winkel met speciale bieren en/of streekproducten wel kan waarderen. “Je moet het inderdaad zoeken in het onderscheid. Het heeft voor Raalte geen zin om te concurreren met Deventer en Zwolle. Verder is het zeker ook een idee om een klein beetje winkelruimte weg te halen om het centrum compacter te maken. Maar, in zijn algemeenheid is er zeker geen reden voor ongerustheid over de toekomst van het Raalter centrum.”

Delen:

Deel dit artikel!