Is ook het MKB energieneutraal in 2050?!

Anders dan met ‘ja’ kunnen we deze vraag niet beantwoorden. De in het verlengde van Europese en landelijke wet- en regelgeving afgesloten energieakkoorden schrijven het ons namelijk voor. Op weg naar 2050 geven routekaarten ons richting. Eerste bestemming: minimaal energielabel C voor alle utiliteitsgebouwen in 2023. Dat is de nabije toekomst en in het belang voor onze bedrijven, onszelf en toekomstige generaties.

We zien dat de industrie en grotere utiliteitsbedrijven de eerste stappen al hebben gezet. Directies hebben de energietransitie in hun missie, visie en strategie verankert, wat ze geen windeieren legt. Voor het MKB blijkt het echter nog een hele zoektocht te zijn.

Om aan de voorwaarden van energielabel C in 2023 en energielabel A in 2030 te voldoen, zal ook het MKB de energietransitie op korte termijn met een concreet plan een eigen invulling moeten geven. Mijn advies: vorm, eventueel met hulp van een energiecoach, een missie en visie en veranker dit in uw organisatie. Met een duidelijk verduurzamingsplan ofwel een eigen routekaart voorkomt u teleurstellingen en realiseert u doelstellingen.

Welke keuzes u maakt, is afhankelijk van uw gebouw en energieverbruik. Voorbeelden die ik in de praktijk regelmatig zie terugkeren, zijn het toepassen van LED verlichting en slimme ventilatie, het installeren van een warmtepomp, realiseren van zonnepanelenvelden, benutten van restwarmte en good house keeping.

In volgende columns diep ik de verschillende keuzes graag verder uit. Voor nu daag ik u uit met een eigen routekaart op weg naar 2050 aan de slag te gaan. Wilt u daar een keer over sparren dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Hugo Willemsen
www.willemsen-installatie.nl

Delen:

Deel dit artikel!