“Ondernemers gaan zeker profiteren van deze grootschalige groei”

Gemeente Raalte heeft ambitieuze groeiplannen voor Raalte en Heino

De gemeente Raalte gaat groeien. En uitbundig ook. “We gaan een schaalsprong maken”, kondigt wethouder Alexander Kreule een grootschalige groeistrategie aan. “Het betekent niet alleen het bouwen van drieduizend woningen, maar ook nieuwe werklocaties. Bovendien krijgen we er de komende jaren zes- tot achtduizend inwoners bij. Dat houdt in dat er meer winkels nodig zijn, scholen, bedrijvigheid, dat iedereen een huisarts heeft, dus alles groeit mee.”

De gemeente Raalte heeft RUIMTEVOLK, een bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling, de opdracht gegeven om een verkenning te doen naar de mogelijkheden om de groeiambitie te realiseren. In een groeibeeld voor Raalte en eentje voor Heino heeft RUIMTEVOLK haar advies gegeven aan de gemeente Raalte. Wat zijn de kansrijke gebieden om groei mogelijk te maken? Het gaat over de bouw van ruim drieduizend nieuwe woningen en over ontwikkelplannen voor ruim dertig hectare grond voor uitbreidingen van bedrijvigheid en voorzieningen. RUIMTEVOLK heeft alle mogelijke potentiële woningbouw- en werklocaties in beeld gebracht. Er is in het plan ‘groeibeelden’ gekeken naar dorpscentra, bestaande woon- en werkgebieden en dorpsranden. Er is door de plannenmakers extra aandacht besteed aan onderwerpen zoals mobiliteit en energie, evenals aan de ontwikkeling van werklocaties om economische groei te stimuleren. Het plan dient ook als basis voor verdere discussie en besluitvorming binnen de politiek en de samenleving. “Wij gaan extra tempo maken met woningbouw op de meest kansrijke locaties”, zegt wethouder Alexander Kreule bevlogen. “Dit is in Raalte in het centrum, in de Spoorzone en in het gebied ten noorden van Raalte-Noord. In Heino zijn dit het centrum, Heino-Noordwest en Heino-Noordoost. Dit zijn de meest kansrijke locaties uit de opgeleverde ‘groeibeelden’ voor beide dorpskernen. Op basis van de verkenning van RUIMTEVOLK hebben we als college voorgesteld om aan de slag te gaan met die meest kansrijke locaties.”

Voorzieningen

De bijzonderheid die de wethouder daarbij aankaart is de visie die ten grondslag ligt aan de plannen. “Ik heb elf jaar in de gemeenteraad geroepen dat we niet genoeg bouwen. De bevolkingsprognose van jaren geleden klopt allang niet meer”, zegt Alexander Kreule. “Toen waren we gericht op krimp van de bevolking, voorzieningen werden daar zelfs op aangepast. Da’s niet meer van deze tijd. De bevolkingsprognose is bijgesteld. We richten ons nu op groei. We gaan hard aan de bak om een grote sprong te maken. Gevolg zal ook zijn dat de verhuisketen weer beter op gang zal komen. De verhuisketen betekent dat er betere doorstroming zal zijn op de woningmarkt.” Het is ingewikkelde materie, want allerlei aspecten spelen mee. “Er blijkt bijvoorbeeld instroom in Raalte te zijn van bewoners vanuit Enschede en Groningen”, zegt de wethouder. “Niet verrassend, lijkt me, wel interessant. Als de werkgelegenheid goed is, komen studenten die na hun studie graag terug naar Raalte. Heel welkom, want daarmee versterken we het dorp met ondernemende jongeren en opgeleid personeel.”

Ondernemers

En groei gaat niet alleen over wonen en werken. Het gaat ook over het creëren van leefbare wijken met voldoende voorzieningen zoals scholen, bedrijven, winkels en groene ruimtes. Daarom wordt er in de groeiplannen ook gekeken naar infrastructuur, mobiliteit en duurzaamheid. “Ondernemers gaan zeker profiteren van deze grootschalige groei”, zegt Alexander Kreule. “We zien dat de bestaande bedrijventerreinen al goed zijn volgelopen, waardoor er nu ruimte nodig is voor nieuwe werklocaties.”

Waar komen de nieuwe werklocaties dan? In de groeibeelden voor Heino en Raalte worden door RUIMTEVOLK hier voorstellen voor gedaan. In Raalte gaat het om de Spoorzone en om het gebied ten oosten en noordoosten (de ‘oksel’ N348/N35) van de Zegge. De gemeente doet nog verder onderzoek naar werklocaties in Raalte.
“De gemeente staat open voor ontwikkelaars en initiatiefnemers met een plan dat past in de groeibeelden”, aldus Alexander Kreule. “De visie daarop is belangrijk voor de toekomst van de gemeente. Doe je iets wel of niet? En is dat over twintig jaar gezien nog steeds een verstandige keuze? Zo kijk ik naar de toekomst. En na Raalte en Heino zullen ook de andere kernen volgen.”

Delen:

Deel dit artikel!