Ondernemers op bedrijventerreinen krijgen hulp bij hun energietransitie

Rabobank en Bedrijventerreinaanpak.nl bundelen de krachten

Als ondernemer moet u op het gebied van energietransitie aan allerlei wensen en eisen voldoen. Vanuit de overheid, provincie, regio, gemeente, verzekeraars, afnemers en klanten. Maar wat wilt en kunt u zélf doen op de weg naar energieneutraal ondernemerschap? Samen met Rabobank inventariseert Bedrijventerreinaanpak.nl de energiebehoeften en investeringsbereidheid bij ondernemers op bedrijventerreinen in de regio, zoals bij Feithenhof in Nunspeet. Hier krijgt een groep bedrijven inmiddels ondersteuning bij het opzetten van een collectief laadplein. ‘We bieden hen inzicht, kennis én mogelijkheden richting een energieneutrale toekomst.’

‘Vorige week kreeg ik een telefoontje van een bakker uit de regio. Met het oog op de energietransitie wil hij de overstap maken naar ovens die op waterstof werken. Hij weet alleen niet hoe hij dat moet doen en bij wie hij moet zijn.’ Aan het woord is Barry van de Lagemaat. Als directeur coöperatieve Rabobank heeft hij het thema Energietransitie als specifiek aandachtsgebied. ‘Het voorbeeld van deze bakker staat niet op zichzelf. Heel veel ondernemers van bedrijventerreinen in de regio willen stappen zetten richting energiezuinig en duurzaam ondernemen. Het samenwerkingsverband tussen Rabobank en Bedrijventerreinaanpak.nl kan hen daarbij helpen.’  

Van individueel naar collectief
Wietse Venema van Bedrijventerreinaanpak.nl legt uit hoe. ‘Allereerst inventariseren we welke wensen en vragen er op het gebied van energietransitie leven. We werken samen met gemeentes in de regio om ondernemers op bedrijventerreinen in onder meer Zwolle, Meppel en Nunspeet te benaderen. Zijn bedrijven geïnteresseerd in een gesprek over energietransitie, dan gaan we op bezoek en stellen we hen vragen over diverse onderwerpen. Wat is bijvoorbeeld het elektriciteits- en gasverbruik? Wenst de ondernemer een alternatieve manier voor de verwarming van zijn pand? En zo ja, welke manier heeft zijn voorkeur? Door de uitkomsten van deze gesprekken naast elkaar te leggen, zien we of er per bedrijventerrein een collectieve wens is voor een bepaald energieproject.’

Tekst en fotografie: Theo Smits

 

 

 

 

 

 

 

Collectief laadplein
Oene Venema, de broer van Wietse, heeft een mooi voorbeeld van zo’n collectief energieproject. ‘Naar aanleiding van onze gesprekken met ondernemers op bedrijventerrein Feithenhof in Nunspeet, bleek dat daar een grote behoefte is aan laadpalen. Samen met de stuurgroep presenteerden we eind januari een plan om een collectief laadplein te plaatsen. Hier worden ’s avonds de elektrische busjes van de bedrijven opgeladen en in het weekend kunnen toeristen tegen betaling gebruik maken van de laadpalen. Met andere woorden, er zit een compleet nieuw verdienmodel achter dit energieproject.’

Energieoplossingen voor de lange termijn

‘Vanuit de geschiedenis van Rabobank weten wij natuurlijk allang dat je via collectieve samenwerking een grotere vuist kunt maken om doelen te behalen’, aldus Barry van de Lagemaat. ‘Daarom werken we samen met Bedrijventerreinaanpak.nl om de vraagstukken van ondernemers boven tafel te krijgen. Vervolgens ondersteunen we deze bedrijven met inzichten, kennis vanuit onze energiespecialisten en ons netwerk en eventueel met de financiering van het energieproject. Waar het ons uiteindelijk om gaat, is dat we bijdragen aan collectieve energieoplossingen voor de lange termijn.’

Meer weten?
Bent u ondernemer op een bedrijventerrein in de regio en wilt u stappen zetten op het gebied van energietransitie? Kijk dan voor meer informatie op www.bedrijventerreinaanpak.nl of neem contact op met Rabobank via communicatie.mon@rabobank.nl.

Rabobank
communicatie.mon@rabobank.nl
www.rabobank.nl
www.bedrijventerreinaanpak.nl

Delen:

Deel dit artikel!