Ondernemersverenigingen Hessenpoort en Nieuwleusen: onbekend maakt onbemind

De eindbestemming is hetzelfde, maar de koers is soms verschillend

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat ze elkaar troffen bij de bijeenkomsten van VNO-NCW in deze regio. Het gebied dat de belangenbehartiger wilde bestrijken, was echter te groot zodat er een einde kwam aan deze structuur. De meningen over het nut en de noodzaak lopen enigszins uiteen getuige het relaas van Arenda Brinkman (“Het had niet veel toegevoegde waarde”) en Ilse Sijtsema (“Het was wel een mooi podium”).

Ze gingen elk hun weegs. Arenda richtte zich als voorzitter van Industrie Kombinatie Nieuwleusen (IKN) op samenwerking binnen de Vechtdalregio. En Ilse raakte als parkmanager van Ondernemersvereniging Hessenpoort betrokken bij een nauwere samenwerking tussen de vijf ondernemersverenigingen in de gemeente Zwolle. Weliswaar een andere koers, maar de eindbestemming is hetzelfde, want samenwerking is essentieel om het ondernemersgeluid goed te laten klinken. Dat het vaak draait om de macht van het getal, daar weet ook Nieuwleusen over mee te praten. “De ondernemersverenigingen uit het Vechtdal hebben elkaar gevonden in het pleidooi voor een betere doorstroming van de N340. Ondernemers hebben hinder van het vastlopen van de verkeersstroom en sommigen hebben gezamenlijk hun stem laten horen in het provinciehuis. Dat heeft zeker een bijdrage geleverd om het goed onder de aandacht te krijgen”, zegt Arenda met gepaste trots. Ze krijgt bijval van haar gesprekspartner. “Ook bij ons werkt zeker de macht van het getal, maar dat gaat wel op een iets andere manier. We hebben hier een aantal grote jongens zitten en die hebben natuurlijk wel wat in de melk te brokkelen.”

Jullie zijn directe buren, maar tot op heden heeft het niet geleid tot nader contact. Gaat dat nog wel gebeuren?
IKN: “Ik zie het echt als een mooie uitdaging. Nieuwleusen is de poort naar zowel het Vechtdal als naar Zwolle. Qua economische ontwikkeling kunnen wij kansen bieden voor de ondernemers op Hessenpoort en andersom natuurlijk.
Hes: “Hoe zie je dat voor je, die kansen?”
IKN: “Nou, we liggen tegen elkaar aan. Al zou je alleen al van elkaars bestaan weten en een bruggetje hebben naar toeleveranciers en klanten. Het is goed om eens nader met elkaar in gesprek te gaan.”
Hes: “Het is zeker mooi om de deuren te openen. Wellicht dat wij vrouwen maar eens het voortouw moeten nemen.”
IKN: “Het is alleen al goed om een bepaald beeld en verwachtingspatroon van elkaar bij te stellen. Wellicht heerst bij ons de gedachte dat op Hessenpoort alleen grote bedrijven zitten, terwijl het hier vaak kleinere bedrijven zijn waar de DGA ook woonachtig is in Nieuwleusen.”
Hes: “Dat beeld van Hessenpoort klopt in ieder geval niet. De betrokkenheid is wel degelijk groot en er is sprake van veel lokale bedrijvigheid. Vooral op Hessenpoort-Zuid zijn kleinere bedrijven gevestigd, maar die zijn voor ons niet minder belangrijk. Dat gevoel hebben ze zelf zeker ook niet. En als er op Hessenpoort een initiatief wordt ontwikkeld, zoals recentelijk het zonnepark, dan is het echt een streven om zoveel mogelijk met lokale leveranciers te werken. Hoe dan ook, is het goed om eens een uitwisseling te doen om te kijken of er kansen liggen om bedrijven aan elkaar te koppelen.”

Voordat het tot een uitwisseling komt, mogen wij in ieder geval weten wat er momenteel bij jullie speelt? Met andere woorden: wat staat er hoog op de agenda?
Hes: “Er gaat veel tijd en aandacht uit naar de energietransitie, dus naar andere mogelijkheden voor het opwekken en gebruiken van energie. Niet alleen op Hessenpoort zelf, maar ook in het gebied rondom Hessenpoort gebeurt het nodige. Het zonnepark is zover dat de schop bijna in de grond gaat en we zijn ons nu aan het oriënteren op waterstof. Hessenpoort en omgeving heeft namelijk een grote opwekpotentie, maar de vraag is waar we de overcapaciteit laten. Daar ligt de uitdaging: omzetten van elektriciteit naar andere energiedragers, opslag van energie en zeker ook in een slimme balans van de pieken in het gebruik. Hierdoor creëer je ruimte in het netwerk. Het ultieme doel is dat we uiteindelijk een eigen energiebedrijf kunnen opzetten zodat we kunnen leveren aan onszelf en de overcapaciteit teruggeven aan de stad. En wat ik zelf ook bijzonder leuk vind, is dat het zonnepark niet alleen productievelden met panelen omvat, maar ook ruimte biedt aan een themapark.”
IKN: “In onze visie hebben we heel duidelijk aangegeven dat we best iets meer trots mogen uitstralen. En dat we meer de verbinding moeten zoeken. Allereerst hebben we de banden aangehaald met de middenstand. We moeten ons in Nieuwleusen meer bewust zijn van het feit dat we elkaar nodig hebben. Een kleine gemeenschap teert voor een groot deel op het lokale bedrijfsleven. Een stap in de goede richting is wellicht de organisatie van de open bedrijvendag op 5 oktober. Daarmee mikken we niet alleen op het dorp maar op de gehele regio. Een werkgroep is druk aan de slag om leden te enthousiasmeren de bescheidenheid eens te laten varen en we krijgen daarbij enige assistentie van professionele reclamemakers.”
Hes: “Zo’n initiatief hebben we bij Hessenpoort nog niet gehad, maar in het kader van de Human Capital Agenda (werkgelegenheid) zou het wel goed en interessant kunnen zijn. Het heeft op dit moment echter niet de hoogste prioriteit.”

Kunnen we het nog iets concreter maken, waar vinden jullie elkaar?
IKN: “Het is sowieso goed om hier eens over te sparren, maar het past in onze visie om de blik op samenwerking te richten. Belangrijke onderwerpen voor ons zijn het vestigingsklimaat, de mogelijkheden voor de huidige bedrijven om uit te breiden en zeker ook de Human Capital Agenda.”Hes: “We kunnen een overleg starten om te kijken waar we elkaar kunnen vinden. En wij geven regelmatig een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen op Hessenpoort. Daarin kunnen we jullie ook meenemen.”
IKN: “We hebben vier keer per jaar een bijeenkomst, een uitje en een bedrijfsbezoek. Voor het bezoek aan een ondernemer kunnen we zeker denken aan Hessenpoort.”
Hes: “In die richting denk ik ook en dan kunnen we het mooi combineren met netwerken, in welke vorm dan ook. We weten elkaar nu in ieder geval te vinden. Het zou toch zonde zijn als we de gelegenheid laten liggen om van elkaar te leren.”
Hes: “Een mooi onderwerp kan ook de biodiversiteit zijn. Daar zijn we op Hessenpoort nadrukkelijk mee bezig. Dat gaat zelfs zo ver dat we ons bezighouden met kruidenmengsels in de bermstroken. Zijn jullie in Nieuwleusen daar trouwens ook al mee bezig?
IKN: “We kijken momenteel wel nadrukkelijk naar de circulaire economie. Hoe gaan we met onze afvalstromen om en ook het wagenpark en het gebruik van brandstoffen wordt onder de loep genomen.”

Hessenpoort is uitgeroepen tot één van de vijf Topwerklocaties van de provincie Overijssel/ Regio Zwolle en we weten dat het terrein ook het paradepaardje is van de gemeente. Betekent dit ook dat Nieuwleusen bang moet zijn dat de grotere bedrijven met vestigings- of uitbreidingsplannen op termijn naar Hessenpoort vertrekken?
IKN: “Het is zaak om alert te blijven. De provincie vindt eigenlijk dat de grotere bedrijven naar Zwolle moeten komen. We hebben recentelijk een paar situaties gehad met grote werkgevers die wel even hebben getwijfeld, maar er gelukkig toch voor kozen om in Nieuwleusen te blijven.”
Hes: “Het is voor iedereen goed als niet alles maar automatisch naar Hessenpoort vertrekt. Niet voor niets is de zogenaamde koelkastregeling in het leven geroepen, waarbij men eerst kijkt naar de gemeenten rondom Zwolle in plaats van direct naar Hessenpoort. Dat moet de kleinere kernen beschermen en dat is ook terecht.”

Delen:

Deel dit artikel!