Ondernemersverenigingen Luttenberg en Haarle moeten elkaar naar grote hoogte kunnen tillen

Eerste afspraak voor ‘Gluren bij de buren’ is gemaakt voor 2019

In 2019 moet het er dan maar eens van komen. Het maakt niet uit wie de gastheer is van de eerste aflevering van ‘Gluren bij de buren’, maar het staat vast dat de ondernemers-verenigingen uit Luttenberg en Haarle volgend jaar bij elkaar op bezoek gaan. Dat is in ieder geval al de meerwaarde van de ontmoeting tussen de Henrik Renting (Haarlese Ondernemers Vereniging) en Marloes Veldkamp (Ondernemend Luttenberg). “Het is zó gemakkelijk om elkaar eens uit te nodigen. Waarom hebben we dat nog niet eerder gedaan”, stellen ze zelf enigszins besmuikt vast.
Tja, dat is natuurlijk een goede vraag, maar beide clubs hebben de afgelopen periode vooral gebruikt om intern de boel goed op de rit te krijgen. De HOV was er zelfs bijna niet meer geweest. “Tijdens de laatste jaarvergadering waren vijftien ondernemers aanwezig. We hebben toen echt de vraag op tafel moeten leggen of het zinvol was om door te gaan. Ook gezien het feit dat er weinig animo meer was om dingen op te pakken. Zowel waar het gaat om het bestuur als om de organisatie van activiteiten voor de gemeenschap.”

Hoe hebben jullie er weer een positieve draai aan gegeven?
HOV: “We zijn afgestapt van de officiële functies. Natuurlijk is er op papier nog wel een bestuur en ben ik degene die een jaarvergadering leid, maar verder zijn alle taken verdeeld over commissies die elk een thema bij de kop pakken. Vroeger kwam alles op het bordje van het bestuur terecht. We betrekken er nu meer mensen bij, nieuwe leden kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd en er komt meer van de grond. Zo is bijvoorbeeld al een commissie in het leven geroepen die eens per jaar een bedrijfsbezoek organiseert. Wat ook belangrijk is, is de afstemming met Plaatselijk Belang. Sommige actuele onderwerpen lopen door beide organisaties, maar hoeven niet altijd door beiden te worden opgepakt. We willen ons echt richten op kwesties die ons als ondernemers rechtstreeks raken. Persoonlijk vind ik dat we ons als Haarlese ondernemers niet met de N35 moeten bemoeien. Dat is echt iets voor de totale gemeenschap en dus Plaatselijk Belang.”

OL: “Het is een herkenbare situatie. In Luttenberg zijn we ook bezig om een aantal zaken te herorganiseren. Elk jaar komen dezelfde agendapunten terug en het is goed om de taken beter te verdelen.”
HOV: “Het draaiboek van de commissies kun je zo van me krijgen.”
OL: “Dat is zeker welkom! Wat bij ons wel goed werkt, is dat een lid van onze vereniging bestuurslid is van Plaatselijk Belang lid. Dan kun je gemakkelijker dingen afstemmen op elkaar.”
HOV: “Zover zijn wij nog niet, maar dat is wel een goede tip.”
OL: “Eerlijk is eerlijk, de feestavond is onze best bezochte avond. Die lijn willen we graag doortrekken naar de vergadering, maar dat is erg lastig. In het verleden zijn vaak ellenlange vergaderingen gehouden en toen is een aantal leden afgehaakt en die krijg je niet zomaar terug.”

Luttenberg mag misschien wel worden beschouwd als het hart van Salland, terwijl Haarle op de grens van Salland en Twente ligt. We hebben ook te maken met twee verschillende gemeenten: Raalte (Luttenberg) en Hellendoorn (Haarle). Kan er sprake zijn van een cultuurverschil? Oftewel, hoe is de relatie met het gemeentebestuur?
OL: “Er waait in Raalte duidelijk een andere wind, want de gemeente laat nu meer zijn gezicht zien. Tijdens de laatste vergadering was het hele economisch cluster van vier personen aanwezig. Dat is bij iedereen ontvangen als een bijzonder positief signaal.”
HOV: “Ook over de gemeente Hellendoorn geen verkeerd woord. Al hangt het vaak wel af van het contact dat je hebt met de betreffende ambtenaar. Zelf heb ik een jaar geleden aan de tekentafel gestaan en de ambtenaar dacht echt mee om samen tot de beste oplossing te komen. Zo moet het dus!”
OL: “Natuurlijk moet je als kleinere kern wel altijd de vinger aan de pols houden. Zo hebben we hier nadrukkelijk de wens om tot uitbreiding van het bedrijventerrein over te gaan. De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat ondernemers vooral naar Raalte moeten kijken. Inmiddels is het grootste stuk van het laatste gedeelte van De Zegge verkocht. Als dat vol is, dan is men bereid om verder te kijken. Onze opdracht is dus om eerst met een plan te komen waarin plaatselijke ondernemers serieuze interesse tonen. We zijn begonnen met inventariseren, maar helaas hebben we nog niet veel reacties. Dat is natuurlijk ook wel een voorwaarde om verder te kunnen…”

Wat zijn de pijlers van jullie ondernemers-vereniging, waar zijn jullie trots op?
HOV: “We hebben echt leuke activiteiten, zoals nieuwjaarsreceptie, ontbijtsessies en informatieavonden. Het meeste succes oogsten we met de bijeenkomsten waarin je het nuttige met het aangename kunt verenigen. Niet alleen de zakelijke informatie ophalen, maar ook andere ondernemers spreken en gezellig een borrel drinken. Het meest trots zijn we misschien wel op onze verkiezing tot Haarlese Ondernemer van het Jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie, want natuurlijk is het goed om af en toe ook wat bombarie te maken.”
OL: “Ik vind het wel heel mooi hoe ondernemers individueel zijn aangehaakt bij het 700-jarig bestaan van Luttenberg door in allerlei commissies zitting te nemen. Bovendien hebben we als OL een financiële bijdrage gedaan voor de reünie en individuele bedrijven stelden geld beschikbaar waardoor veel activiteiten daadwerkelijk konden worden uitgevoerd. Overigens is een Luttenbergse verkiezing van Ondernemer van het Jaar wel een goed idee. Daar hebben we nog nooit over gesproken, maar dat neem ik zeker mee.”

De verwantschap is groot. Dus, we kunnen als redactie van SOM in het nieuwe jaar een uitnodiging tegemoet zien voor de eerste editie van ‘Gluren bij de buren’?
“HOV/OL: “Dat moet goed komen. Een combi-natie van een praktisch verhaal en/of bedrijfsbezoek met een netwerkborrel, dat zien wij wel zitten! Leuk om nieuwe ondernemers te leren kennen”, klinkt het eensgezind.

Delen:

Deel dit artikel!