PCA en Lenferink brengen corporaties en bedrijven dichter bij elkaar

Sallandse bedrijven nemen initiatief tot gezamenlijk kennisevent

Midden in het Heinose bos kwam onlangs een select gezelschap afgevaardigden van woningcorporaties en bedrijven samen. Onder de regie van softwareontwikkelaar PCA en Uw Onderhoudspartner Lenferink werden de kansen van slimmer samenwerken besproken. Corporatie-expert Margriet Drijver was aanwezig om de genodigden uit te dagen tot boeiende discussies.

Slim samenwerken in de keten. Hoe?

Samenwerken, hebben we er niet allemaal mee te maken? Maar hoe doen we dat zó slim dat niet alleen jouw onderneming er door groeit, maar veel meer partijen in de keten en uiteraard de klant. Maurice Tijs van PCA en Bob Lenferink van Uw Onderhoudspartner Lenferink spraken samen al eens over dit vraagstuk en sloegen de handen ineen. Op een nazomerse septemberdag, op anderhalve meter afstand, organiseerden zij inspiratiesessies. 

Dat zij Margriet Drijver daar bij uitnodigden was geen toeval. Zij is oud-corporatiebestuurder, schreef een boek (De kracht van een goede opdracht), werkt tegenwoordig als Commissaris bij Vestia en is Bestuurlijk Boegbeeld Renovatieversneller (Klimaatakkoord). 

Woningen versneld verduurzamen. 

Deze middag werd gesproken over het dagelijks onderhoud van woningen in de huursector. Hoe kun je dagelijks onderhoud optimaal vormgeven door nog slimmer samen te werken. Vertrouwen bleek het sleutelwoord. “Een werkwoord zelfs”, was het pleidooi van Margriet. “Ik geloof er in dat langdurig samenwerken, en dat doen vanuit vertrouwen, het verschil gaat maken. Als er slimme innovaties uit die bundeling van krachten rollen, dan profiteren zelfs de particuliere huizenbezitters daar uiteindelijk van.”

De aanwezigen discussieerden mee en werden door de dag heen uitgedaagd met stellingen. Margriet: “Ik droom van corporaties die in een regio met elkaar plannen maken over het bundelen van hun uitvraag. En samen met kennisinstellingen die plannen uitwerken om daarna met marktpartijen oplossingen te bedenken. Daarna komt de stap om het werk in ketensamenwerking te realiseren.”

‘Dagelijks onderhoud’ onder de loep
De bedrijven van Bob en Maurice zijn beiden actief in de woningcorporatiewereld. Dagelijks wordt er gesproken over ketenintegratie: “Slimmer samenwerken bij het dagelijks onderhoud klinkt eenvoudig, maar vraagt om een visie en passend bedrijfs-DNA. Daarom hebben we dat thema samen opgepakt. We zien beiden in de praktijk dat iedereen in de corporatiewereld voor zichzelf werkt. En dat bedrijven vaak voor de korte klap gaan. Dat is niet duurzaam en dat kan anders. Daarom hebben we corporaties én bedrijven uitgenodigd om hier gezamenlijk dieper in te duiken.”

‘Solitair werken niet de oplossing’

Uit de sessies bleek vooral dat het vergroten van de huurderstevredenheid een groot aandachtspunt is. Hierin kunnen doordachte samenwerkingsafspraken een grote rol spelen. Ook liggen er kansen bij de bedrijven die voor de corporaties op pad gaan. Zij zijn ‘de ogen en oren in de wijk’ maar daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Er werd tevens gesproken over goed dagelijks onderhoud versus planmatig onderhoud; het zijn vaak twee aparte werelden die juist door goed samen te werken, veel irritaties en ellende kunnen voorkomen. Margriet: “Ik hoor bovendien bij de klimaatdrammers. We hebben nu eenmaal een klimaatopgave. Elke corporatie moet gaan nadenken over wat er moet met het eigen bezit. En er is nu een besef dat het zo’n grote opgave is om al die woningen te renoveren dat solitair werken niet de oplossing is.”

Meer weten? www.slimmeronderhoud.nl

PCA
Klipperweg 19
8102 HR Raalte
0572 346 655
info@pca.nl
www.pca.nl

Delen:

Deel dit artikel!