Personeel

Ondernemers twijfelen nog wel eens bij de gedachte om personeel aan te nemen. Ze zien allerlei spookbeelden opdoemen waardoor er vaak maar van wordt afgezien. ZZP’ers vragen zich dan gelijk af hoe ze zich moeten gaan noemen als ze toch personeel in dienst nemen. Het blijft dan zoals het was: een eenmanszaak. Maar is het allemaal zo moeilijk?

Als je personeel in dienst wilt nemen krijg je allereerst te maken met een arbeidsovereenkomst. Je wilt er immers voor zorgen dat alle afspraken met de aan te nemen medewerker goed op papier komen te staan om toekomstige moeilijkheden te voorkomen. Een arbeidsovereenkomst is toch wel maatwerk. Je kunt op internet gaan zoeken naar arbeidsovereenkomsten, maar de kans dat je er één vindt die op jouw bedrijf is toegesneden, is nagenoeg nihil. Het is daarom beter advies in te winnen bij een jurist of bij een administratie- of accountantskantoor dat hierin is gespecialiseerd. In sommige cao’s zijn ook arbeidsovereenkomsten opgenomen. Verder krijg je te maken met de Belastingdienst om de loonheffingen (belasting en sociale verzekeringspremies), die op het salaris van de werknemer worden ingehouden, af te dragen. Je moet dan ook een loonadministratie gaan voeren. Vaak wordt dit werk uitbesteed.

De Belastingdienst gaat je bedrijf indelen in een sector. Een foutieve indeling kan leiden tot te hoge premies. Deze sector kan tevens bepalend zijn voor een al dan niet verplichte deelname in een pensioenfonds en kan ook invloed hebben op de toepasbaarheid van een cao in je onderneming.

Daarnaast kan het nog zo zijn dat je een verzekering afsluit voor ziekteverzuim. De eerste twee jaar ben je als werkgever namelijk aansprakelijk voor de doorbetaling van het salaris van een zieke werknemer. Dit wordt nog wel eens uitgesteld en daardoor vergeten. Ook wil men nog wel eens de fout maken door te denken dat dit niet geldt voor oproepkrachten. Als een oproepkracht kan aantonen dat hij/zij in een periode van 13 aansluitende weken een gemiddeld aantal uren heeft gewerkt, kan er bij ziekte recht bestaan op doorbetaling van loon gedurende deze periode. Als je dan niet bent verzekerd, kan dat voor de werkgever bij langdurige ziekte een behoorlijke kostenpost opleveren.

Tevens krijg je nog te maken met de arbodienst. Vanaf 1 juli 2017 is het voor bedrijven verplicht een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. Bedrijven die al een contract hadden met de arbodienst krijgen nog tot 1 juli 2018 de tijd om dit contract aan te passen. Soms bieden verzekeraars combipakketten aan met zowel een verzuimverzekering als arbodienstverlening.

Als je personeel in dienst wilt gaan nemen, krijg je met bovenstaande zaken te maken. Het is daarom aan te raden deze onderdelen eerst voor jezelf duidelijk te krijgen.. Vraag offertes op, neem contact op met mensen die je hierover nader kunnen informeren. Laat je niet afschrikken door verhalen van anderen. Als je al deze rompslomp niet wilt, kun je ook altijd nog gebruik maken van de diensten van een uitzendbureau. De bovenstaande werkzaamheden worden dan door hen uitgevoerd waarbij het personeelslid in dienst treedt van het uitzendbureau.

René Derks
www.adficount.nl

Delen:

Deel dit artikel!