Raalte streeft naar ruimere openingstijden winkels

Dat de supermarkten op zondag open zijn, is genoegzaam bekend. Maar, als het aan het college van de gemeente Raalte ligt, krijgen binnenkort ook andere winkels de gelegenheid hun deuren te openen. Ook is het de bedoeling dat de openstelling wordt verruimd van 13.00 naar 12.00 uur.

De winkeliers mogen zelf bepalen of ze van de mogelijkheid gebruik maken. Het college maakt wel een uitzondering voor eerste feestdagen en Nieuwjaarsdag. Op deze dagen blijven de winkels gesloten.

Het gemeentebestuur reageert hiermee positief op het verzoek van de gezamenlijke winkeliersverenigingen. “We zien het consumentengedrag veranderen. Online winkelen en een 24-uurs economie. De nieuwe openingstijden helpen ons beter aan te sluiten bij de wens van de consument”, geeft André Lobbert aan namens de winkeliers in de gemeente Raalte.

Wethouder Dennis Melenhorst heeft met zowel winkeliers als de kerken om tafel gezeten en is blij dat het voorstel voor de verruiming van de winkeltijden op tafel ligt. “Dit komt de flexibiliteit ten goede. Per dorp kan worden ingespeeld op kansen die zich gedurende het jaar voordoen.”

De verwachting is dat de gemeenteraad in februari een besluit neemt.

Delen:

Deel dit artikel!