Raalte tilt ondernemersdienstverlening naar hoger niveau

Wethouder Dennis Melenhorst: “Ambitie is plek bij de eerste 50 in Nederland”

Natuurlijk moeten we de 6,8 koesteren. Dat is de ruime voldoende die de gemeente Raalte volgens het laatste onderzoek van MKB-Nederland naar de mkb-vriendelijkste gemeente heeft gehaald voor haar ondernemersdienstverlening. En natuurlijk moeten we blij zijn dat we zelfs boven het landelijk gemiddelde zijn uitgekomen. Waar wethouder Dennis Melenhorst echter het meest blij van wordt, is dat in het cijfer de waardering wordt uitgesproken voor de nieuwe koers die gemeente en ondernemers samen hebben bepaald.

We kunnen ons er alles bij voorstellen dat binnen het economisch cluster van de gemeente Raalte wel even een gebakje is genuttigd. Of het nu uit blijdschap, uit opluchting of een combinatie van beide is. Als je twee jaar geleden wordt gekwalificeerd als de minst ondernemersvriendelijke gemeente van Overijssel (cijfer 4,8) en je komt in 2019 terug met een zevende plek, dan mag je best spreken van een prachtige comeback.
Voordat het gesprek van start gaat, wil Jacco Vonhof, de uit Zwolle afkomstige voorzitter van MKB-Nederland, graag een nuance aanbrengen bij het onderzoek. “Het idee achter de peiling is niet zozeer om aan te geven hoe slecht een gemeente presteert. Dat is ook de reden dat we zelf landelijk alleen de top 100 naar buiten brengen. Het gaat erom dat gemeenten zich bewust zijn van het belang van goed mkb-beleid. De peiling helpt om het ambitieniveau te duiden. Een lagere positie motiveert om in gesprek te gaan en de neuzen dezelfde kant op te krijgen.”

Vinkjescultuur
Die opmerking is koren op de molen voor de wethouder, want dat is precies waaraan de gemeente Raalte in de afgelopen twee jaar hard heeft gewerkt. “We hebben elkaar opgezocht. Gemeente, ondernemersverenigingen en individuele ondernemers. Het bedrijfsleven weet inmiddels dat het op alle fronten van het economisch terrein kan meepraten”, aldus Melenhorst die zeker ook wil refereren aan de cultuuromslag die in het gemeentehuis is gemaakt. “De overheid stond nog wel eens bekend om de vinkjescultuur. Als je dan 9 van de 10 punten kon afstrepen en je voldeed niet aan punt 10, dan kon je voorheen een negatief stempel krijgen. Met het aanstellen van een ruimtecoach hebben we laten zien dat je als gemeente ook kunt meedenken en samenwerken om punt 10 wel te regelen. Dat is zo’n groot succes dat we het team hebben versterkt met een junior ruimtecoach.”
Als MKB-voorzitter én man van de streek is Vonhof blij met de sprong voorwaarts die de gemeente Raalte heeft gemaakt. “Ik waardeer de uitkomst van ons onderzoek voor Raalte. Ik weet uit ervaring dat er actieve ondernemersverenigingen zijn, zowel in Raalte zelf als in de kernen, en dat is een dikke pré. En als de gemeente zich echt in de actiestand bevindt, dan heb je de goede infrastructuur te pakken. Dat zie ik elders in het land wel eens misgaan. Ondernemers die zich niet meer verenigen en dan blijf je heel gauw op het incidentniveau hangen.”

Natuurlijk mag je je ogen niet sluiten voor het feit dat sommige ondernemers nog echt wel gefrustreerd raken als ze in het gemeentehuis niet het gewenste resultaat behalen, maar nu weet je in ieder geval wel dat er binnen het economisch team een aantal goede aanspreekpunten zijn. En zeker net zo belangrijk: dat deze ambtenaren ondernemend zijn en processen niet te bureaucratisch en stroperig laten zijn.
Dan krijg je ook resultaten zoals de tweede plaats die de gemeente Raalte behaalde in de strijd om de MKB Infra Aanbestedingsaward. En de introductie van het bedrijvenregister zodat de gemeente per vakgebied goed op de hoogte is van alle ondernemingen zodat waar mogelijk gemakkelijk een opdracht kan worden gegund.

Innovatiekracht
Er zijn meerdere rode draden te benoemen in het traject waaraan gemeente en ondernemers twee jaar geleden zijn begonnen, maar de belangrijkste is misschien wel: flexibiliteit en daaraan gekoppeld begrip. Of zoals Vonhof het verwoordt: “Natuurlijk hebben we met z’n allen een bepaalde structuur nodig, maar we hebben in dit land wel eens de neiging om door te schieten. Dat de structuur belangrijker is dan de cultuur van werken. In Raalte merk je nu mooi dat de grondhouding van beide kanten positief is. En dat een ondernemer best nee kan accepteren als hij maar snel antwoord en uitleg krijgt.”
Nu de (ruime) voldoende al in twee jaar is bereikt, kan het beeld ontstaan dat je wel weer even vooruit kunt. Wethouder Melenhorst barst echter van de ambities. “Schrijf het gerust op: het streven is om bij de volgende MKB-peiling een plek bij de landelijke top 50 te hebben bereikt. Er gaat nu structureel geld naar de economische agenda en we gaan er alles aan doen om het bedrijfsleven in Raalte verder op de kaart te zetten. Dan hebben we het onder andere over de kracht van de Regio Zwolle, de winkelgebieden, het startersbeleid, het toerisme en de innovatiekracht van de agrofoodindustrie.”

Delen:

Deel dit artikel!