Raalte toont lef met stevige ambities in Economische Agenda

Minimaal drie miljoen euro beschikbaar voor belangrijke actiepunten tot 2025.

Als startende ondernemer maak je – al dan niet op verzoek van een financier – een ondernemingsplan. Daarna waarschijnlijk nooit meer. Toch is het een goed idee om het elke vijf jaar nog eens uit de bureaula te halen, het aan te passen aan de tijdgeest en misschien zelfs te vernieuwen. Als overheid doe je niet anders. Natuurlijk heb je te maken met de waan van de dag, maar alles staat in het teken van het  meerjarenperspectief. De gemeente Raalte heeft onlangs een nieuwe stip aan de horizon gezet. In de Economische Agenda staat beschreven wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de lokale economie te versterken.

Dat is niet bedacht vanuit een ivoren toren in het gemeentehuis, maar samen met diverse partijen in gang gezet. De verschillende ondernemersverenigingen waren via het gemeentelijke platform van ondernemersverenigingen goed vertegenwoordigd, maar ook Regio Zwolle, de landbouw (LTO) en het onderwijs (Carmel College) schoven aan. “Van tevoren is goed nagedacht wie we nodig hebben om een brede blik te kunnen garanderen”, stellen Dennis Melenhorst (wethouder) en Paul Maas (voorzitter platform ondernemersverenigingen).

Aan het begin van deze bestuursperiode zijn de goede voornemens en mooie plannen verzameld in een soort marsroute met als titel ‘Roalter Akkoord’. Medio maart kon als gevolg van de coronapandemie echter een dikke streep door de inmiddels opgestelde conceptversie van de Economische Agenda. “Niemand wist meer hoe de wereld er over een aantal maanden uit zou zien.”

Zelfbewustzijn 

Na de eerste coronagolf is de draad toch weer opgepakt en heeft de Economische Agenda (tot 2025) recentelijk dus het levenslicht gezien. Het is vrij logisch dat ondernemersdienstverlening één van de belangrijke pijlers is. En dat tijd en energie wordt gestopt in inkoop en aanbesteding. Ook al is op die beide punten al veel verbetering geboekt, het heeft continu de aandacht van de gemeentelijke accountmanagers. “Maar, eigenlijk kun je stellen dat we van scratch zijn begonnen. Conform de wens van de gemeenteraad die zich helemaal achter de investering in de lokale economie heeft geschaard. Mits er wel een nieuw(e) visie en meerjarenperspectief op tafel kwam. De laatste visie dateert van 2005 en die was erg gericht op behoud van werkgelegenheid. Hoe anders is dat nu. De afgelopen jaren tonen aan dat Raalte een veel belangrijkere rol speelt in de regionale economie. Nog nooit was het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente zo hoog als begin 2020.”

Een ander belangrijk thema in de Economische Agenda is het vestigingsklimaat. Een thema waarbij Raalte zich bijna on-Sallands moet presenteren. Zelfs iets meer op de borst mag slaan over hoe prettig het is om hier te werken, wonen en recreëren. “Een goed vestigingsklimaat is cruciaal om hoger opgeleiden aan te trekken”, weten Melenhorst en Maas.

Het zelfbewustzijn lijkt dus gegroeid en dat is mooi om te zien. Want waar deze Economische Agenda de samenwerking met Regio Zwolle nadrukkelijk benoemt, moet je anderzijds ook de blik richten op Deventer en Twente. “Het beste van drie werelden”, noemen onze gesprekspartners dat. Of zoals het in de Economische Agenda wordt omschreven: de gemeente positioneert zich als hét economisch scharnierpunt tussen de regio’s Zwolle, Cleantech (de vroegere Stedendriehoek) en Twente. 

Ambassadeur 

Ook de ondernemers kruipen meer uit hun schulp en kijken nadrukkelijk buiten de gemeentegrenzen. “Het is mooi om te zien hoe Raalte na Zwolle de meeste genomineerde bedrijven heeft voor de ondernemersverkiezingen tijdens het Regio Zwolle Congres. Onze ondernemersverenigingen vervullen daarbij een goede rol als ambassadeur”, constateert de wethouder.

Stevig budget

Melenhorst en Maas omschrijven de Economische Agenda als stevig. Een flink pakket!  Daar hoort natuurlijk ook een stevig budget bij. De gemeenteraad is eind november in ieder geval akkoord gegaan met drie miljoen euro. Maar er zit nog meer in het vat, want als het goed is, komen ook gelden vanuit het Rijk en de provincie Overijssel beschikbaar.

Een greep uit de Economische Agenda

Meerjarenperspectief, visie, Economische Agenda. Hoe het ook mag heten, het heeft vaak de neiging om na verloop van tijd in een bureaula te verdwijnen. Niet in de gemeente Raalte, want de uitgesproken ambities en acties zijn over het algemeen vrij duidelijk. En vooral ook toetsbaar. Dat gebeurt in ieder geval elk half jaar als het wordt besproken in de vergadering van het platform ondernemersverenigingen.

Een greep uit de Economische Agenda:

• Een plek in de top 10 – het streven is zelfs een top drie notering – van meest MKB- vriendelijke gemeenten in Overijssel.

• Bedrijven stimuleren om te innoveren door kennispartners meer en beter onder de aandacht te brengen.

• Het bedrijfsleven uitdagen meer circulair te ondernemen

• Met een agro & food agenda jagen we innovatie en nieuwe bedrijvigheid in deze sector aan.

• Het aantal verblijfstoeristen laten groeien tot boven de 300.000 per jaar en het vergroten van de besteding van de verblijfstoerist met 3% per jaar’.

• We blijven vol energie inzetten op een betere doorstroming van het verkeer op de N35.

Nieuwsgierig naar de totale Economische Agenda? Zie raalte.nl/economische-agenda

Delen:

Deel dit artikel!