“Schop in de grond is niet genoeg, we juichen pas als de bulldozers komen”

Gemeente Raalte houdt de druk op de ketel voor snelle aanpak van N35

Of je nu ondernemer bent of ‘alleen’ inwoner, iedereen heeft belang bij een snelle aanpak van de N35. Het volgende ijkmoment ligt ergens begin 2024. Wethouder Ben Nijboer van de gemeente Raalte heeft in ieder geval al een kruis in zijn agenda gezet. “Eind januari wordt de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat behandeld. Dan is het dus mogelijk om amendementen in te dienen”, klinkt het hoopvol.

Eén van die amendementen van de politieke partijen in de Tweede Kamer zou betrekking kunnen hebben op de N35. Dus, het is zaak om de tijd tot de begrotingsbehandeling goed te benutten voor het nodige lobbywerk. En daarin staat de gemeente Raalte zeker niet alleen. “We zijn heel blij met de steun van alle Plaatselijke Belangen, lokale ondernemersverenigingen, de Regio’s Zwolle en Twente, de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB en de provincie Overijssel. Er is grote eensgezindheid om de druk op de ketel te houden.” Dat deze partijen samen optrekken, is niet zo gek. Een versnelde aanpak van de N35 moet leiden tot een betere doorstroming. Een essentieel punt voor de concurrentiepositie van de regionale economie. “Het is de verkeersader tussen de economische regio’s Zwolle en Twente en de verbinding van de bedrijventerreinen De Zegge (Raalte), Het Fiester (Mariënheem) en Blankenfoort (Heino)”, aldus Nijboer.

Naast verkeersveiligheid en leefbaarheid gaat het om de bereikbaarheid van het bedrijfsleven, het op tijd kunnen leveren van producten en materialen en eindelijk weer normaal woon-werkverkeer. Dus zonder het dagelijks ongemak van files en sluipverkeer. Ongelooflijk belangrijk met het oog op de toekomst en de ambities van de gemeente Raalte. Zoals de bouw van drieduizend extra woningen in de komende tien jaar. “En daar hoort natuurlijk bij dat we goed bereikbaar zijn!”

De wethouder en alle andere betrokkenen moeten soms het gevoel hebben dat ze in een rollercoaster zitten. Eerst de blijdschap over de toegezegde honderd miljoen euro van het Rijk en honderd miljoen euro van de provincie Overijssel voor de totale N35. Rond de zomer kwam minister Mark Harbers ineens met de mededeling dat de honderd miljoen van het Rijk niet meer beschikbaar is en dat het project op pauze wordt gezet. “Het geld was nodig om elders onderhoud te kunnen uitvoeren. Dat zorgde voor een flinke deuk in het vertrouwen.”

Met name Mariënheem stond op de barricades, want zij zagen hun hoop op een rondweg in rook opgaan. De (inmiddels demissionair) minister bracht tijdens een bezoek aan de regio wel iets licht in de duisternis. Als er weer geld beschikbaar komt, zou hij zich inspannen om de rondweg bij Mariënheem bovenaan op de agenda te krijgen. Mooie woorden, maar Nijboer vindt het nog veel te vroeg om de champagne te ontkurken. “We hebben wel vaker toezeggingen gekregen”, stelt hij vast.

Wat nog wel een lichtpuntje is, is dat de verkenning van de aanpak N35 niet wordt stopgezet. Ondanks het ‘verdwijnen’ van de honderd miljoen euro gaat de voorbereiding voor de rondweg Mariënheem en de afslagen bij Heino gewoon door. “Dat is best bijzonder, want normaliter moet er altijd eerst geld zijn om verder te kunnen”, zegt Nijboer.

Ingewikkeld dossier

De grote vraag is nu natuurlijk ook wat het effect is van de verkiezingsuitslag. Is de ruk naar rechts juist goed nieuws of toch niet? Daar heeft de Raalter wethouder nog geen oordeel over. Wel heeft een aantal landelijke partijen (NSC, VVD, BBB en CDA) zich op voorhand duidelijk uitgesproken voor de komst van een rondweg bij Mariënheem. “Dat stemt hoopvol, maar we laten ons niet in slaap sussen. We houden de belangrijke momenten in de gaten en houden het contact met de Kamerleden warm. Zelfs een schop in de grond is niet genoeg, we juichen pas als de bulldozers en de kranen komen.” Is er dan helemaal geen goed nieuws te melden? Nou, onlangs is wel duidelijk geworden dat het Knooppunt Raalte – beter bekend als Kruispunt Bos – ‘gewoon’ kan worden aangepakt omdat Provincie en het Rijk hebben besloten samen het tekort te delen. “De gemeenteraad heeft hier nog wel de wens om een extra fietsverbinding te realiseren. Dat wordt in de komende maanden nader uitgewerkt.” Wethouder Ben Nijboer kan niet anders dan de N35 omschrijven als een knap ingewikkeld dossier. Gelukkig wordt met de zogenaamde Meer-veilig-3 maatregelen aan de zijlijn al wel flink geïnvesteerd in verkeersveiligheid. “Het betreft een hele serie maatregelen. Alleen in Mariënheem al dertien waaronder de ontsluiting van Het Fiester en het afsluiten van de aansluiting van de Schoonhetenseweg op de N35. Ook de al eerder aangekondigde bajonetkruisingen bij Heino (’t Reelaer en De Gunne) gaan gewoon door.”

Delen:

Deel dit artikel!