Tien jaar voor het einde van de hypotheekrenteaftrek

Per 1 januari 2001 werd ingevoerd dat de hypotheekrenteaftrek een looptijd heeft van maximaal 30 jaar. Had je op 1 januari 2001 al een hypotheek? Dan heb je voor dat deel van de hypotheek nog slechts 10 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Wat betekent dat en moet je daar actie op ondernemen?

Gevolgen op een rij

Vaak is het nog niet zo makkelijk om de gevolgen even op een rij te zetten. Dat is wel het geval als je al minstens twintig jaar in dezelfde woning woont en je hypotheek tussentijds niet hebt gewijzigd. Maar voor de meeste personen gaat die vlieger niet op. Denk hierbij aan één of meerdere verhuizingen of een gesneuvelde relatie.

Aflossingsvrije hypotheek

Wanneer je de hypotheek op tijd aflost, vormt dit geen probleem. Dit wordt een ander verhaal wanneer je een aflossingsvrije hypotheek hebt. Volgens cijfers van toezichthouder AFM heeft driekwart van de huishoudens met een hypotheek een volledige of deels aflossingsvrije hypotheek.

Stijging hypotheeklast

Vervalt in 2031 de fiscale aftrek voor (een deel van) jouw hypotheek? Dan stijgt jouw netto hypotheeklast omdat je 37,1% aftrek mist op de rente. Ook voor hogere inkomens wordt de renteaftrek afgebouwd naar maximaal 37,1%. Als het einde van de hypotheekrenteaftrek ook nog eens samenvalt met een lager pensioeninkomen, dan kan dit een behoorlijke impact hebben op wat je maandelijks te besteden hebt.

Zorg daarom dat je nu al inzicht krijgt in de ontwikkeling van je netto hypotheeklast als gevolg van het aflopen van de hypotheekrenteaftrek en het bereiken van de pensioenleeftijd. Dan kun je indien nodig nu maatregelen nemen.

Hendrik Kooijmans
vanbruggenadviesgroep.nl/raalte

Delen:

Deel dit artikel!