Veenhuis Machines BV met de Nutri-flow genomineerd voor de Rabobank Duurzame Innovatieprijs 2018

Nutri-flow van Veenhuis is één van de 10 duurzame genomineerde innovaties die meedingt naar de Rabobank Duurzame Innovatieprijs in de categorie Food & Agri

Nutri-flow is een belangrijk systeem in de precisielandbouw en bepaald de voedingswaarden van organische mest al voor aanwending. Daarmee voorkomt Nutri-Flow zoveel mogelijk uitspoeling van nutriënten en eventuele correctieve maatregelen achteraf, waardoor er een betere benutting plaatsvindt en resultaten meetbaar worden. Veenhuis Machines is dan ook erg trots dat zij met deze duurzame innovatie is genomineerd voor de Rabobank Duurzame Innovatieprijs 2018 in de categorie Food&Agri en ziet dit als een waardering vanuit de Agribusiness voor het ontwikkelen van duurzame mesttechnieken.

Veenhuis Machines heeft Nutri-Flow ontwikkeld en start daarmee met de waardering van organische mest op basis van nutriënten analyse. Door NIRS analyse techniek worden volgende nutriënten vastgesteld: stikstof, fosfaat, kalium, ammonium en droge stof % (N, P, K, NH4-N ammonium, DS%). Analyse kan aan de bron, nog voor transport, plaatsvinden maar ook real-time tijdens het emissiearm aanwenden van organische mest. Doordat de analyse al voor transport kan plaatsvinden, hoeft er niet op uitslagen van laboratoriumanalyses te worden gewacht voordat de mest kan worden aangewend. Nutri-Flow stelt de landbouw in staat organische mestgiften plaatsspecifiek af te stemmen op de bemestingbehoeftes, lees nutriëntenbehoeftes, van zowel bodem als plant. Door preciezer te bemesten is minder meststof nodig. Dit draagt ook bij aan een optimaal herstel van de bodemgezondheid en het terugdringen van nitraatuitspoeling.

Wat doet Nutri-Flow?
Door realtime analyse van organische mest op de gehaltes stikstof, fosfaat, kalium, ammonium en droge stof % is plaatsspecifiek en emissiearm aanwenden op basis van Kg nutriënten per hectare i.p.v. m3 mogelijk. Door het gebruik van de innovatieve fronttank en GPS kan plaatsspecifiek vloeibare meststof worden bijgemengd indien de gehaltes in de organische mest te laag zijn waardoor plaatsspecifieke onderbemesting wordt voorkomen. Door automatische sectiecontrole en -afsluiting wordt overlap van injecteren voorkomen.

Dit leidt tot hoogwaardig bemestingsmanagement: door meer inzicht in de nutriëntenbehoefte kan de boer een duurzamer bemestingsplan maken. Nutri-Flow is hiermee een ideale tool voor de KringloopWijzer.

Delen:

Deel dit artikel!