Wat verandert er in de Belastingwetgeving?

Zoals ieder jaar verandert er een aantal dingen in de Belastingwetgeving. Er is een nieuw kabinet aangetreden dat allerlei ambitieuze plannen heeft om de verkiezingsbelofte waar te maken. Een klein deel van de plannen is inmiddels opgenomen in wetgeving die per 1 januari a.s. ingaat.

Personeelssubsidies

Heeft u met personeel te maken, dan heeft u mogelijk recht op een loonkostensubsidie (LIV) als uw werknemer een loon verdient tussen de 100% en 125% van het minimumloon. Uw werknemer moet hiervoor 1.248 uur per jaar (gemeten tussen 1 januari en 31 december) aan verloonde uren hebben. De subsidie kan oplopen tot circa € 2.000 per persoon per jaar.

Voor jeugdige medewerkers (dat wil zeggen medewerkers in de leeftijd van 18 t/m 21 jaar) bestaat er vanaf 1 januari 2018 recht op een loonkostensubsidie indien het minimumloon wordt uitbetaald. In tegenstelling tot de volwassenen is er geen eis om 1.248 uren op jaarbasis ter verlonen. Er bestaat per leeftijdscategorie een subsidiebedrag per uur dat oploopt tot een bedrag van maximaal € 3.286,40 op jaarbasis voor een 21-jarige. De leeftijd van de werknemer op 31 december 2017 is hiervoor bepalend.

U hoeft voor deze subsidieregelingen geen aanvraag te doen. De subsidie wordt achteraf door het UWV vastgesteld en uitbetaald door de Belastingdienst. De gegevens worden uit de loonaangiften gehaald. Zorg er dus voor dat die loonaangiften correct zijn. Soms kan een kleine salarisaanpassing van een medewerker tot een behoorlijke subsidiepost voor u leiden. Zorg er ook voor dat de in de loonaangifte geregistreerde uren correct zijn. Het zou toch zonde zijn als u deze subsidies misloopt!

Auto van de zaak

Hebt u ook een auto van de zaak? Dan hebt u misschien wel met een bijtelling te maken vanwege het feit dat deze auto u geheel ter beschikking staat. U mag er dan ook privé mee rijden. Het gevolg hiervan is, dat u een bijtelling krijgt in de inkomstenbelasting of in de loonbelastingsfeer. De hoogte van de bijtelling hangt af van de hoeveelheid uitstoot CO2 en van de datum waarop deze auto op kenteken is gesteld. Vanaf het jaar 2012 zijn er, mede als gevolg van de introductie van elektrisch aangedreven auto’s, wat verlaagde bijtellingspercentages in het leven geroepen. Deze zijn met name bedoeld om de verkoop van energiezuinige auto’s te stimuleren. Inmiddels denkt men in Den Haag wat anders over deze stimuleringsmaatregelen. De verlaagde bijtellingspercentages hadden in sommige gevallen echter ook een beperkte termijn voor een verlaagde bijtelling. Vaak is die termijn 60 maanden. Dat betekent dat deze termijn voor sommige auto’s verstreken is. De bijtelling kan dan op een hoger percentage uit gaan komen. Het lijkt zinvol om toch maar eens na te gaan of er nog sprake is van een correct bijtellingspercentage. Niemand betaalt graag boetes aan de Belastingdienst!

BTW terugvorderen

In de maand die volgt op het BTW-tijdvak waarin u aangifte doet, moet u de BTW afdragen. Als het goed is, heeft u de BTW die u op de verkoopfacturen vermeld dan al ontvangen van uw cliënt. Maar als die cliënt u nog niet heeft betaald, schiet u zelf dit BTW-bedrag voor op het moment dat u de BTW betaalt naar de Belastingdienst. Dan kost het u dus geld. Deze afnemers heeft u natuurlijk liever niet, maar in de praktijk heeft zo ongeveer iedereen er wel mee te maken. Het wordt een wat kostbaarder verhaal als deze bedragen na een heel jaar nog niet zijn betaald. U mag de BTW op deze vorderingen terugvragen als duidelijk is dat de vordering oninbaar is. De vordering wordt ook als oninbaar gezien als de post één jaar open heeft gestaan, gemeten vanaf 1 januari 2017. U hoeft in dat geval dus niet te wachten tot duidelijk is geworden dat de afnemer niet zal betalen. Mocht de debiteur in latere instantie alsnog de factuur betalen, dan moet u natuurlijk wel gewoon de verschuldigde BTW van die factuur afdragen aan de Belastingdienst. U kunt de BTW gewoon terugvragen in het eerste tijdvak na verloop van dat ene jaar.

De bovenstaande onderwerpen treden niet allemaal in werking op 1 januari 2018. Sommige zijn al in werking getreden maar hebben pas hun uitwerking gekregen in de afgelopen maanden en/of gaan deze krijgen in de nog komende maanden. Vandaar dat ik heb gemeend deze hier te moeten noemen. Het is slechts een greep uit de vele soms maar heel kleine dingen die zijn gewijzigd. Ik hoop u hiermee in ieder geval tot nadenken te hebben aangezet en waar mogelijk kunt u hiervan profiteren.

Ik wens u fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2018!

René Derks
Adficount
www.adficount.nl 

Delen:

Deel dit artikel!