Wethouder Dennis Melenhorst: “Zwartste scenario’s zijn tot nu toe gelukkig niet uitgekomen”

Raalte onder de indruk van veerkracht lokale ondernemers in coronatijd

Op het gemeentehuis van Raalte hielden ze hun hart vast. De corona-epidemie werd een pandemie en dat kon niet zonder gevolgen blijven. De al ingezette leegstand in het centrum van Raalte en de buurtdorpen zou ongetwijfeld verder worden vergroot. En de andere bedrijven, daar gingen ongetwijfeld ook rake klappen vallen. De gevolgen lijken tot op heden – als we dit schrijven, loopt november op z’n eind – binnen de perken te blijven. “Onze zwartste scenario’s zijn tot nu toe gelukkig niet uitgekomen”, stelt wethouder Dennis Melenhorst.

Dat is een feit. En het toont volgens hem en Herald Immink (strategisch economisch ontwikkelaar bij de gemeente) eens te meer aan hoe groot de veerkracht is van de lokale ondernemers. “Als we terugkijken naar de beginperiode van corona, dan was er een sterk vermoeden dat de werkloosheid flink zou stijgen. Maar, we kwamen al snel tot de conclusie dat zo’n 90% van de bedrijven goed doordraait. Dat was een fijne constatering. Net als dat we weer de hoogste werkgelegenheidsgroei in Overijssel mogen noteren.” Laat onverlet dat bepaalde sectoren onevenredig hard zijn getroffen. En dat je als lid van het economisch team soms even in een andere rol moet kruipen. “Het is goed om op basis van ratio te handelen, maar in deze tijd moet je ook ruimte geven aan emotie. Voor sommige ondernemers is het een worsteling die je niet mag onderschatten. Een worsteling die onzekerheid en woede met zich meebrengt. Dat is heel begrijpelijk.”

Aantrekkelijk leefgebied

Het een-op-een-contact tussen medewerkers van de gemeente en ondernemers is in meerdere opzichten bijzonder waardevol. Het gaat ook wat gemakkelijker omdat Raalte eerder al flink had ingezet op uitbreiding van het aantal accountmanagers. “Ook zijn we gegroeid in het aantal ruimtecoaches. De eerste aanstelling was zo’n succes dat er meer collega’s bij zijn gekomen. Daarmee kan het bedrijfsleven echt verder. Niet langer een aanvraag afkeuren omdat bij 1 van de 10 puntjes een vinkje ontbreekt, maar samen kijken hoe we wel 10 uit 10 kunnen scoren.”
Stond dan alles in 2021 in het teken van de pandemie en de coronadienstverlening? Nee, zeker niet. De gemeente Raalte is druk aan de slag geweest met de Economische Agenda die in het voorjaar is gepresenteerd. “Dat leek de prullenbak in te gaan, maar we hebben ‘m er toch weer uitgevist”, stelt Melenhorst. “De thema’s zijn nu misschien nog wel actueler dan in de maanden hiervoor.” Een belangrijk aandachtspunt is de Human Capital Agenda. De constatering dat de plaatselijke werkgelegenheid groeit, is op zichzelf natuurlijk goed nieuws. Maar, je moet de vacatures wel kunnen invullen en dat is een bron van zorg. “Daar ligt wel een duidelijke opgave. Wethouder Jacques van Loevezijn maakt daarom samen met het bedrijfsleven en onderwijs een Human Capital Agenda.”

Het tweetal ziet onder andere kansen rondom circulair ondernemen. Bedrijven die zich hiermee op de kaart zetten, staan er goed op bij de jonge generatie werknemers. Dat zijn de plekken waar ze graag werkzaam willen zijn. Los van goede arbeidsvoorwaarden hebben ze dan het gevoel een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ook is het essentieel om een slag te slaan op het gebied van digitalisering en robotisering. “Als corona ons iets heeft geleerd, is dat je dan wel beter en sneller verder kunt met de bedrijfsvoering.”

Actiestand

Toen de Economische Agenda in het voorjaar verscheen, sprak men over een streven tot de top 3 van ondernemersvriendelijke gemeenten in Overijssel te behoren. Dat is meer dan gelukt. De gemeente Raalte mag met recht trots zijn op de derde plaats in de provincie en de dertiende plek landelijk. “Maar, het is van belang om scherp te blijven. Vooral op lokale inkoop en vergunningverlening. Daar valt nog winst te behalen”, aldus het duo.
Scherp blijven, het is een mooi motto voor 2022. Dus op tijd reageren op ontwikkelingen en signalen van ondernemers. De gemeente gaat met alle betrokkenen zeker ook in de actiestand. Dan gaat het in ieder geval om de invulling bedrijventerreinen: uitbreiding Heino zit in de pijplijn, Raalte gaat voorspoedig en er moet goed worden gekeken naar de mogelijkheden in Heeten.

Paul Maas: “Er is sprake van een positieve beweging”

Paul Maas, voorzitter van het platform van ondernemersverenigingen in de gemeente Raalte, is blij met de goede score op het gebied van ondernemersvriendelijkheid. “Het is een bevestiging van de positieve beweging die de afgelopen jaren is ingezet. De gemeente heeft op alle vlakken de verbinding gezocht met ondernemersverenigingen en hun achterban. En vice versa. Zo praten we mee over het inkoop- en economisch beleid en organiseren we samen twee keer per jaar een event waar ambtenaren en ondernemers samen komen. Er zijn korte lijnen en er is sprake van overleg in goede harmonie. Wel moeten we in deze coronatijd waakzaam blijven, want de ontmoetingen worden schaarser.”

Delen:

Deel dit artikel!