Wie wordt in 2018 Raalter Onderneming van het Jaar?

De verkiezing voor de Raalter Onderneming van het Jaar 2018 (ROJA) is weer van start gegaan. Alle in de hele gemeente Raalte gevestigde kleine, middelgrote en grote bedrijven die zich weten te onderscheiden kunnen aangemeld worden voor een van de drie categorieën; Handel & Industrie, Agrarisch en Detailhandel, Dienstverlening & Horeca.

Eigen bedrijf aanmelden
Nieuw dit jaar is dat ondernemers en werknemers ook hun eigen bedrijf kunnen aanmelden. De onafhankelijke jury onder leiding van notaris mr. M.E. van der Werf maakt uit alle inzendingen een selectie. Daarbij speelt de motivatie van de aanmelding een belangrijke rol. Daarna worden drie bedrijven in elke categorie genomineerd. Deze negen bedrijven kunnen een bezoek van de juryleden verwachten. De bekendmaking van de drie uiteindelijke winnaars is op de vrijdagmiddag (24 augustus) van Stöppelhaene om half vijf in de Sallandse Herberg op het Stoppelveld.

Alle in de hele gemeente Raalte gevestigde bedrijven kunnen meedingen naar de titel ROJA-2018. Iedereen, burger of ondernemer, kan een bedrijf dat zich in positieve zin onderscheidt, aanmelden. Dit jaar geldt dat dus ook voor de eerste keer voor aanmelding van de eigen onderneming. De jury let bij haar beoordeling op zaken als een in het oog springende prestatie qua innovatie of omzetgroei, maar ook op een bijzondere maatschappelijke en/of sociale betrokkenheid, milieubewustzijn en service- en klantgerichtheid. Ook activiteiten die hebben bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van de gemeente Raalte worden in de beoordeling meegenomen.

Gewaardeerd onderdeel
De ROJA-verkiezing is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gewaardeerd onderdeel van het Sallands Oogstfeest waarbij de bedrijvigheid in de gemeente centraal staat. Zowel de genomineerden als de uiteindelijke winnaars roemen de drukbezochte bijeenkomst vrijdagmiddag waarbij zij uitgebreid in het (verdiende) zonnetje worden gezet, compleet met een speciaal gemaakte bedrijfsfilm.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 18 juni via de site: www.stoppelhaene.nl/roja of door een mail te sturen aan roja@stoppelhaene.nl. Vermeld daarbij voor welke categorie (Handel & Industrie, Agrarisch of Detailhandel & Dienstverlening & Horeca) en voeg een motivatie toe.

Delen:

Deel dit artikel!