"Win-winsituatie"

Om een oplossing te kunnen bieden aan het grote tekort aan technisch geschoold personeel, is het belangrijk dat verschillende partijen zoals installatiebedrijven, leveranciers, brancheorganisaties en het onderwijs gaan samenwerken. Hier gingen we in ons vorige column uitgebreid op in, maar hoe ga je eigenlijk om met het zittend personeel? Zij krijgen immers ook te maken met de snel veranderende technologische ontwikkelingen. Dus waar moet de focus op gelegd worden?

In onze sector liggen er dus twee grote uitdagingen die beiden een grote prioriteit hebben. Het zittend personeel heeft behoefte aan trainingen en begeleiding bij het toepassen van nieuwe technieken, terwijl studenten en zij-instromers juist behoefte hebben aan een goede technische basis zodat zij een warme, succesvolle start kunnen maken in een technisch bedrijf.

Ervaren monteurs klagen al jaren over de uitstroom van studenten uit het onderwijs. De meest gehoorde klacht is dat de praktische vaardigheden onvoldoende worden aangeleerd. Tegelijkertijd heeft een grote groep studenten veelal het gevoel onvoldoende kansen te krijgen om werkzaamheden zelfstandig te mogen uitvoeren. 

De oplossing voor deze twee uitdagingen? Wat mij betreft ligt die in het midden. Betrek allereerst de ervaren monteurs bij het ontwikkelen van een opleidingsprogramma. De inhoud hiervan wordt beschreven in opleidingsmodule. Op deze manier maak je ervaren monteurs medeverantwoordelijk voor de gewenste kennis en kunde van een startende monteur.

Door de ervaren monteurs te koppelen aan studenten in opleiding, kunnen de studenten op hun beurt de ervaren monteurs informeren over nieuwe technieken die onderdeel uitmaken van de opleiding. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten. Studenten hebben de juiste basiskennis, terwijl het zittend personeel op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. Volgens mij is er dan duidelijk sprake van een win-winsituatie, toch? 

 

Marco Lammers | Salland Tech Academy

Delen:

Deel dit artikel!