Lage rente: geen garantie voor de toekomst!

De rente is op dit moment nog steeds historisch laag, al lijkt het tij enigszins te keren nu de rente de afgelopen periode is gestegen. Een goed moment om dit nader te bespreken.

Oorzaak
De belangrijkste reden voor de huidige lage rente is de vergrijzing. De ouder wordende bevolking heeft veel geld ter beschikking. En als er veel geld wordt aangeboden, dan leidt dat tot lagere rentes. 

Ook de centrale banken zijn een belangrijke oorzaak. Deze sleepten zich van de ene crisis naar de andere en verlaagden daarom hun rente en kochten op grote schaal obligaties op.

Verwachtingen
De verwachting is dat de vraag naar geld in komende maanden toeneemt en dat zorgt ervoor dat de rente stijgt. Overheden hadden al omvangrijke staatsschulden en die groeiden fors vanwege de financiële steun om de coronacrisis te overleven. De verwachting is ook dat veel bedrijven de komende maanden investeren om een inhaalslag te maken. De oplopende inflatie heeft ook een stijgend effect, die we bijvoorbeeld zien door een tekort aan computerchips en oplopende grondstofprijzen.

In het afgelopen half jaar is de rente al gestegen. De economen zijn het niet eens over hoe de rente zich verder ontwikkelt. Sommigen verwachten dat de stijging van de inflatie slechts tijdelijk is, anderen verwachten een licht stijgende rente. Een grote stijging van de rente met een paar procent verwacht eigenlijk niemand. Maar dit is uiteraard geen garantie voor de toekomst.

Is dit het moment?
Betaal je nu nog een hogere rente en twijfel je of het afsluiten van een nieuwe rente nu wel verstandig is? Helaas kunnen we je geen garantie geven dat dit daarvoor het moment is. We weten simpelweg niet hoe de rente zich ontwikkelt. De kans is wel klein dat de rente de komende tijd nog substantieel daalt. Het belangrijkste voordeel is dat je duidelijkheid krijgt over de hoogte van je hypotheeklasten voor een nieuwe, langere periode. Dit is dus geen garantie dat je de laagste rente in de komende jaren te pakken hebt, maar wel een garantie op een goede nachtrust.

Hendrik Kooijmans
vanbruggenadviesgroep.nl/raalte

Delen:

Deel dit artikel!