Er hangt liefde in de lucht bij ondernemersverenigingen Bathmen en Lettele

Meer kijken naar samenwerken, maar geen kwartetten met visitekaartjes

Uit de begroeting leid je af dat Ton te Riele en Dirkjan Olthoff elkaar al jaren kennen. Een ferme handdruk, de voornamen worden genoemd en voordat we er erg in hebben, gaat het gesprek van start. Hoe laatstgenoemde het zware weekend van de Bathmense Kermis heeft overleefd en wat er toch allemaal gaat gebeuren op de Holterweg. “Nee hoor, het is pas de tweede keer dat we elkaar zien”, lachen de voorzitters van respectievelijk Ondernemersvereniging Lettele en de Verenigde Bathmense Ondernemers.

De eerste ontmoeting was een klein half jaar geleden. Samen met hun collega’s uit Schalkhaar en Diepenveen namen ze het initiatief om elkaar eens beter te leren kennen en te kijken wat de gemeenschappelijke deler is. “Een positieve bijeenkomst”, geven de heren aan. “We waren er al snel achter dat de problemen en uitdagingen aardig overeen komen. Is ook niet zo vreemd gezien het feit dat we allemaal buitengebied van Deventer zijn. Het is goed om te weten waar je elkaar kunt versterken en misschien zelfs kunt voorthelpen.”

Ik moet ineens denken aan het Calimero-gevoel. Het is natuurlijk wel fijn om dat te kunnen delen.
OVL: “Calimero, dat gaat me te ver, maar het is wel een feit dat Deventer is gefocust op de binnenstad. We willen wel beter gehoord worden. Eén van de agendapunten was daarom ook hoe het iedereen vergaat in het contact met de gemeente Deventer.”
VBO: “Maar, we willen het ook niet groter maken dan het is. De gemeente Deventer was één van de 10 agendapunten. Nog belangrijker is de vraag hoe we naar de toekomst toe bestaansrecht behouden. Met andere woorden: hoe krijg je nieuwe leden en hoe houden we onze leden vast.”

Dat is inderdaad wel een thema dat je bij meerdere ondernemersverenigingen terug ziet komen. Wat doen jullie er aan om te voorkomen dat een terugloop ontstaat?
VBO: “De kracht zit ‘m voor mijn gevoel in de interactie met de leden. Je moet er als bestuur voor waken dat het een zendergestuurd verhaal wordt.”
OVL: “Wij hebben in ieder geval het plan opgevat om verschillende thema’s uit te diepen. Daar komen geen tientallen leden op af, maar dat hoeft ook niet. Een stuk of 20 is prima. Op kleine schaal praat het ook een stuk gemakkelijker. Iedereen heeft tegenwoordig al zoveel op de agenda staan, maar over het algemeen zijn ondernemers wel te porren voor kennisdeling.”
OVL: “Onze zomeractiviteit is dat we een kijkje nemen in de keuken van één van onze leden. Dat is erg leuk en leerzaam en er is dan veel belangstelling.”
VBO: “Zo zijn wij laatst inderdaad bij woon-, zorg- en dienstencentrum Het Dijkhuis geweest. Iedereen kent het, maar je hebt eigenlijk geen idee hoe het daar reilt en zeilt. Mijn ervaring is dat de leden dit soort uitstapjes zeker op prijs stellen. Het enige waar je tegenwoordig voor moet zorgen, is een goede planning.”
OVL: “Waar wij nog over willen nadenken, is een soort Kunstroute, maar dan voor bedrijven. Dat belangstellenden op één dag meerdere bedrijven per fiets kunnen bezoeken.”

De macht van het getal is natuurlijk wel belangrijk. Zijn jullie daarom ook actief bezig met ledenwerving?
OVL: “Het komt regelmatig aan de orde en we zijn er zeker ook mee bezig, maar het feit blijft wel dat er nog heel bedrijven geen lid zijn van onze ondernemersvereniging.”
VBO: “We steken in op het actief benaderen van bedrijven die nog geen lid zijn. Daar is nog veel winst te behalen. In een persoonlijk gesprek ben ik altijd benieuwd waarom ze nog geen lid zijn. Zeker ook omdat je dan automatisch ook bent aangesloten bij MKB Deventer. Niet dat je er altijd naar toe hoeft te gaan, maar het is nooit verkeerd om daar contacten te hebben. Overigens heeft de persoonlijke aandacht er wel voor gezorgd dat we een sprong hebben gemaakt van 50 naar 75 leden.”

We begrijpen natuurlijk dat ieder buurtdorp gehecht is aan de eigen identiteit, maar is het bespreekbaar dat de ondernemersverenigingen van Bathmen en Lettele binnen afzienbare tijd tot een fusie komen?
VBO: “Aan enthousiasme naar elkaar ontbreekt het niet . En als je kijkt naar de vier ondernemersverenigingen Schalkhaar, Lettele, Bathmen en Diepenveen klinkt het logisch dat wij als eerste naar elkaar kijken. Vanuit het verleden is er al sprake van een warme band tussen Bathmen en Lettele.”
OVL: “Het bijt elkaar niet. Sterker nog: het is een logische aanvulling, dus het is niet uit te sluiten. Laten we eerst maar eens kijken hoe we nog meer kunnen samenwerken. Eén keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst is al een mooi begin.”

Hoe gaat het na de eerste bijeenkomst verder met de vier musketiers Schalkhaar, Lettele, Bathmen en Diepenveen?
VBO: “Dat gaan we in het nieuwe jaar zeker verder oppakken. In eerste instantie op bestuurlijk niveau. Wellicht dat we samen bepaalde thema’s kunnen oppakken. Met z’n vieren is zeker winst te behalen richting gemeente en MKB Deventer. Er is vanuit Deventer nog maar beperkt oog voor ons, maar we moeten zelf ook meer aan de bel trekken.”
OVL: “MKB Deventer is een club waarbij zo’n 1200 ondernemers zijn aangesloten. Een gigantisch aantal, maar ik denk wel dat een kwart van de leden uit Schalkhaar, Bathmen, Lettele en Diepenveen komen…”

Ik hoor een overlevingsdrang, de wens om meer en beter gehoord te worden, maar wat houdt jullie verder bezig? Uitbreidingsmogelijkheden voor lokale bedrijven, infrastructuur, zeg het maar!
VBO: “In Bathmen zijn we momenteel druk bezig met de dorpsagenda. Dat is inherent aan een kleinere plaats die je graag levendig wilt houden. En dan wordt in Bathmen al gauw gesproken over de herinrichting van de Brink (het dorpsplein van Bathmen, red.). Als Verenigde Bathmense Ondernemers hebben we daar natuurlijk allerlei belangen. Zeker ook met het oog op de middenstanders die wel een graantje willen meepikken van de bezoekende toeristen en recreanten.”
OVL: “Dat is bij ons wel anders. We hebben vrijwel geen toonbanken meer in het dorp. En het bedrijventerrein is een combinatie van wonen en werken. We zijn dus vooral bezig met ledenwerving en een goed inhoudelijk programma voor de leden.”

Als ondernemersverenigingen hebben jullie dus ook een aandeel in het dorpsbelang. Ook hier een kwestie van ‘samen sta je sterker’?
OVL: “Zo werkt het wel. In principe krijgen we nog wel aardig wat gedaan bij de gemeente Deventer. Zo heeft Lettele een mooi Kulturhus gekregen. Wel is het belangrijk om beter te overleggen tussen diverse partijen in het dorp. Soms hoor ik iemand praten over een kwestie die onder-nemers betreft en dan denk ik ‘waar haal je die wijsheid vandaan’? Maar we moeten zeker ook de hand in eigen boezem steken.”
VBO: “Inderdaad kunnen we de gemeente Deventer samen vast wel overtuigen van de noodzaak om bepaalde investeringen te doen. Als Bathmen iets wil, dan krijgt het dorp het op een of andere manier wel voor elkaar. Wel is het zaak om met onder andere de gemeente in gesprek te blijven. Bathmen kent een rijk verenigingsleven, maar het is wel zaak om meer eenheid te krijgen en de krachten te bundelen.”

Tot slot: wat is de eerstvolgende activiteit op de agenda?
OVL: “Onze najaarsborrel met spreker. We hebben alleen activiteiten met leden, maar het is wel een wens van mij om jaarlijks een avond te organiseren waarbij ook niet-leden welkom zijn. Daarmee creëer je een breder draagvlak. De nadruk ligt dan op lering en vermaak. Prima als je kijkt of je iets voor elkaar kunt betekenen, maar het moet geen kwartetten met visitekaartjes worden.”
VBO: “Het eerstvolgende is de winterfair die half november op de agenda staat. En verder focussen we ons nog even op de herinrichting van de Brink. Eén ding is zeker: we moeten zorgen dat Bathmen een levendig dorp blijft.”

Delen:

Deel dit artikel!