“Ik zie het niet als werk, het voelt meer als een missie”

5 Vragen aan Barbara Jansen, kartrekker van ‘Doorpakken Salland’

Het zit misschien ergens verstopt in het achterhoofd van de ondernemer: het Economisch Werkatelier, maar wat was dat ook al weer? De korte versie: een brainstormsessie met gemeente en ondernemers die enkele jaren geleden in het leven is geroepen nadat Raalte qua ondernemersdienstverlening een dikke onvoldoende scoorde. Er is een aantal mooie initiatieven uit voortgekomen waardoor het economisch rapport weer betere cijfers moet gaan laten zien.

Eén van die initiatieven is de coöperatie ‘Doorpakken Salland’ dat onder impulsen van Ed den Besten (voorzitter), Gé Satink (penningmeester), Joop van den Enk (secretaris) en Gerria Toeter (secretariële ondersteuning) is opgezet. Het kwartet is daarbij geïnspireerd door Stichting Pak An dat in de Achterhoek al een aantal succesjes heeft geboekt. Onlangs is bekend geworden dat Barbara Jansen uit Raalte voor drie jaar is aangesteld als kartrekker en gezicht van ‘Doorpakken Salland’. Een betaalde baan voor één dag in de week. “Ik zie het niet als werk, het voelt meer als een missie”, zegt ze er zelf over.

Sommige ondernemers hebben er al over gelezen in de regionale media, anderen hebben wellicht al via hun ondernemersvereniging van ‘Doorpakken Salland’ gehoord. Wat behelst het?
“Het doel van ‘Doorpakken Salland’ is dat we dankzij allerlei initiatieven van burgers en ondernemers een betere sociale en economische leefomgeving in Salland creëren. Dat mag iets zijn voor heel Salland, maar ook voor jouw eigen dorp of buurt. Het grote verschil met aanverwante projecten is dat daar de subsidie centraal staat en dat kan bij ons een meevaller zijn om het uiteindelijke doel te realiseren. Je kunt bijvoorbeeld ook een ondernemer een initiatief laten adopteren in plaats van een subsidie te verstrekken. Overigens mogen ook mensen buiten Salland ideeën lanceren, zo lang ze maar ten goede komen aan onze regio.”

Je geeft al aan dat ook ondernemers van harte worden uitgenodigd om hun initiatief kenbaar te maken. Hoe ziet jouw rol er dan uit?
“Ik kan het waarschijnlijk het best illustreren met een mooi voorbeeld van het eerste uur: ‘het balkje’, de kroket van balkenbrij, een idee van Gerard Oortwijn uit Heino. Na Martin Dijkman met zijn klompenmozaïek eindigde hij als tweede op onze eerste bijeenkomst in het HOFtheater. Hij ziet het helemaal zitten en het lijkt een tof product te kunnen worden, maar hij heeft geen idee hoe hij het verder moet aanpakken. De bedoeling is dan dat ik als een spin in het web fungeer, hem op weg help en hem in ieder geval in contact breng met mensen, instanties en bedrijven.”

Is ‘Doorpakken Salland’ zo hard nodig omdat onze regio enigszins is ingedommeld?
“Nee, het is zeker geen ingeslapen platteland. Ik heb juist sterk de indruk dat er onder de bevolking heel veel mooie ideeën leven, maar dat soms de bravoure ontbreekt om het op te pakken. ‘Doorpakken Salland’ moet een stimulans zijn om de schroom te laten varen en die ideeën op tafel te krijgen. Steek het hoofd maar eens boven het maaiveld uit!”

Sommige mensen – misschien met name welondernemers – zijn wellicht bang om de regie over het eigen idee c.q. initiatief kwijt te raken. Is die angst gerechtvaardigd?
“Ik begrijp het wel, maar die angst is niet terecht. Het blijft ten allen tijde jouw idee. Ook al heb je geen tijd om het verder op te pakken en gaan anderen zich er over buigen, de credits zijn voor jou. Ik noteer natuurlijk ook wel met wie ik het eerste gesprek heb gevoerd.”

Ok, tot slot: hoe kunnen mensen jou bereiken en hoe gaat het verder?
“Stuur een mail naar info@doorpakkensalland.nl en leg uit wat jouw idee c.q. initiatief inhoudt en wees zo specifiek mogelijk over de meerwaarde. Als aftrap stel ik me voor dat we eerst brainstormen over de behoefte en het verkennen van de markt. Vervolgens attendeer ik op mensen uit mijn netwerk, geef ‘huiswerk’ mee of ik help ze op weg naar de volgende fase in het plan. Het is zeker niet de bedoeling om op de stoel van de initiatiefnemer te gaan zitten.”

Delen:

Deel dit artikel!