Kijk eens wat vaker over de schutting van jouw eigen ondernemersvereniging!

Heino Aktief en ZP Raalte bepleiten het principe ‘verder kijken dan je neus lang is’

Op de website van de gemeente Raalte lees je over kernwaarden als veelzijdigheid en de grote mate van saamhorigheid. Ook vind je er wel iets over de eigen identiteit van de negen kernen. Dezelfde tekst kun je één op één overnemen als je iets wilt schrijven over de diverse ondernemersverenigingen. Toch vinden Vanessa Holtkuile en Bram Steijn, voorzitter van respectievelijk ZP Raalte en Heino Aktief, dat er qua samenwerking tussen de diverse ondernemersclub nog wel winst valt te behalen.

Natuurlijk snappen ze heel goed dat iedere kern – en vooral de kleintjes – de blik vooral heeft gericht op het eigen dorp, maar het is zo mooi om van elkaar te leren. Neem nu het event Ondernemer van Morgen dat vorig jaar voor het eerst is georganiseerd en dit jaar op 15 november wordt gehouden. Een mooie mix van een goed inhoudelijk programma en een prima gelegenheid om te netwerken met ambtenaren en andere ondernemers. “Het is lastig om de kleinere clubs te interesseren voor dergelijke evenementen”, stelt de voorzitter van Heino Aktief vast. “Het zegt ook iets over wie jij als ondernemer wilt zijn. Je moet de kracht van samen niet onderschatten.”

Hoe zien jullie de eigen positie tussen alle ondernemersverenigingen van de gemeente Raalte?
HA: “Na de Kring Raalter Werkgevers zijn we de tweede club. De grootste is in vele opzichten de kartrekker, maar we weten elkaar goed te vinden voor vooroverlegjes en besprekingen. Ook sparren we regelmatig over bepaalde thema’s. ”
ZP: “We zijn opgericht vanuit een duidelijke behoefte en hebben een mooie groei doorgemaakt naar zo’n 35 leden. Nu kunnen we constateren dat we een volwaardige positie hebben en een mooie aanvulling zijn op de ondernemersverenigingen die vanuit de dorpen zijn ontstaan. Wel is het nog altijd zaak om onszelf goed zichtbaar te houden, want we vertegenwoordigen een mooie en brede groep van zelfstandige professionals. Van jong tot oud en van masseuse tot jurist.”
HA: “Vanuit Heino Aktief juichen we het zeker toe dat onze ondernemers meerdere lidmaatschappen hebben. Heinose ondernemers die ook lid worden van de Kring Raalter Werkgevers en/of ZP Raalte. Bij ZP Raalte komen andere thema’s aan de orde en daar wordt jouw positie als ondernemer alleen maar sterker van. Misschien is het zelfs een idee om in het overkoepelende overleg afspraken te maken over korting als je lid bent van meerdere verenigingen.”

Leeft het gevoel dat je iets in de melk te brokkelen hebt?
ZP: “Zeker wel. Het is allemaal begonnen met het economisch actieplan van de gemeente Raalte waaraan wij actief hebben deelgenomen. Hierdoor zijn de gesprekken met andere ondernemersverenigingen en de gemeente goed op gang gekomen. Er zijn nu structurele overlegvormen en we zijn met de gemeente in gesprek om het startersloket voor de hele gemeente Raalte te realiseren.”
HA: “Absoluut! We hebben veel geïnvesteerd in het op- en uitbouwen van relaties en dat heeft er mede voor gezorgd dat we regelmatig worden benaderd om als klankbord te fungeren. Als Heino Aktief en als onderdeel van de koepel van gezamenlijke ondernemersverenigingen. Na de afgelopen jaren hoef ik bij de receptie van de gemeente Raalte mijn naam in ieder geval niet meer door te geven, ha ha.”

Er is lang geklaagd over het ondernemersklimaat in de gemeente Raalte, maar de laatste tijd lijkt er sprake van een positieve Roalter Wind. Is dat iets wat jullie kunnen onderschrijven?
HA: “Sinds Raalte als minst ondernemersvriendelijke gemeente van Overijssel in de boeken kwam, zijn er zeker stappen gezet, maar eerlijk gezegd vind ik de geluiden momenteel te positief. De inspanningen hebben zeker geleid tot een betere waardering, maar de illusie wordt gewekt dat we er al zijn. Dat is nog lang niet het geval.”
ZP: “Daar ben ik het helemaal mee eens.”
HA: “Eén zwaluw maakt nog geen zomer en twee ook nog niet. We blijven streven naar een op en top ondernemersklimaat.”
ZP: “En we zijn goed in gesprek…”

Is dat inderdaad de teneur: we zijn goed op weg, maar we mogen niet (opnieuw) indutten?
ZP: “Wat mij betreft, gaat het ook om de juiste aansturing. Het ‘voorportaal’ van de gemeente is klantgericht, in het ‘achterportaal’ is nog wel wat werk te verrichten. Mijn tip zou ook zijn: vertel beide verhalen. De laatste tijd wordt een te positief beeld geschetst.”
HA: “Dat we zijn gestegen op de lijst van ondernemersvriendelijke gemeenten wil niet zeggen dat er een sfeer moet komen van ‘het komt goed’. Een gezonde ambitie is een plek bij de eerste vijf. De gemeente heeft een slag geslagen met het economisch team, maar binnen het ambtelijk apparaat verloopt het contact niet altijd even soepel.”

Welke thema’s staan momenteel hoog genoteerd bij ZP Raalte en Heino Aktief?
HA: “Een heel belangrijk thema is de uitbreiding van ons bedrijventerrein. We hebben momenteel acht ondernemers die in Heino willen bouwen. Dit zijn Heinoërs die elders hun bedrijf hebben. Het kan toch niet zo zijn dat ze gedwongen worden om naar Raalte te verkassen omdat daar nog vierkante meters vrij zijn? Daarover gaan we binnenkort met de gemeente in gesprek en in het dorp werken we er hard aan samen met de groep ‘Hart voor Heino’.”
ZP: “Het ontbreekt op dit moment aan een goede visie op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Raalte.”
ZP: “Momenteel zijn we volop in gesprek met de gemeente Raalte om een startersloket te ontwikkelen. Dit startersloket bestaat uit een fysiek loket, de startersapp en een starterspakket waarmee we beginnende ondernemers een vliegende start willen geven. In juni gaan we in gesprek met de diverse ondernemersverenigingen om te horen wat zij belangrijk vinden en welke invulling zij er aan kunnen geven. Het is de bedoeling dat het startersloket in september wordt gelanceerd.”

Tot slot nog een mooie boodschap aan de Sallandse ondernemer?
HA: “Wat mij in mijn periode als voorzitter het meest heeft verrast, is een in onze ogen plotseling faillissement van één van onze leden. De oproep is dus om de deuren open te zetten, in goede en slechte tijden. Ga eens met de buren in gesprek en wellicht is zelfs zo’n faillissement te voorkomen.”
ZP: “Ondernemend noaberschap is belangrijk. Hoe beter we elkaar leren kennen, hoe eerder we aan elkaar denken en elkaar iets gunnen. Kijk hierbij vooral ook buiten het eigen netwerk.”

Delen:

Deel dit artikel!