Ondernemersverenigingen breken lans voor behoud lokale bedrijvigheid

Soms is het best moeilijk om de aandacht bij de gesprekspartners te houden. Zeker als je wordt omgeven door al het lekkers dat de supermarkten met de feestmaand december in aantocht allemaal te bieden hebben. Voor de tweede aflevering van SOM’s Noaberschap zijn we te gast in de COOP van Johan Neppelenbroek, tevens voorzitter van Ondernemersvereniging Lemelerveld (OVL). In de enige supermarkt van het dorp ontvangt hij Remco Harink. In het dagelijks leven eigenaar van Bouwbedrijf Vosman en in de spaarzame vrije tijd voorzitter van Ondernemersvereniging Nieuw Heeten (ONH).

We hadden het van tevoren zo mooi bedacht. Zet twee kleinere ondernemersclubs bij elkaar om over de specifieke problemen en uitdagingen te praten, maar vrijwel meteen na de aftrap moeten we dat idee laten varen. Nieuw Heeten mag dan nog relatief klein zijn (niet procentueel op basis van het aantal inwoners, maar met 38 leden wel in aantal), maar Lemelerveld beschikt over een ledenlijst met maar liefst 85 leden!

Klopt het dat de betrokkenheid bij een ondernemersvereniging in de kleinere dorpen groter is?
ONH: “Zeker! Als je kijkt naar de opkomst bij de vergaderingen, is vrijwel iedereen aanwezig. We zijn nog een jonge vereniging (opgericht in 2008), maar je ziet dat het een enorme meerwaarde heeft. Sommigen deden al wel zaken met elkaar, maar je leert elkaar veel beter kennen.”
OVL: “Er is in Lemelerveld een grote mate van betrokkenheid en dat zie je in de laatste jaren eigenlijk alleen maar toenemen. Dat is ook mede te danken aan ons bestuur dat z’n nek heeft uitgestoken voor gezamenlijk voordeel zoals het parkmanagement, afvalinzameling, energie-inkoop en beveiliging. Er zit dynamiek in de vereniging, we zetten de schouders eronder en we zijn in staat elkaar de handel toe te schuiven. Met die ondernemersgeest leveren we een belangrijke bijdrage om het dorp leefbaar te houden.”

ONH: “Daar herken ik me zeker in. De meeste leden wonen in het dorp en willen zich inspannen voor de gemeenschap. Zo zijn we een aantal jaren geleden begonnen met een kerstmarkt en hebben we zelf kerstverlichting aangeschaft zodat ons dorp elk jaar mooi is verlicht.”

Hebben jullie het gevoel dat je goed bij de gemeente kunt aankloppen? Met andere woorden: word je gehoord?
OVL: “Qua verzorgingsgebied hebben we misschien wel meer met Raalte, maar na de herindeling horen we bij de gemeente Dalfsen. Hoewel we een beetje tussen wal en schip – of tussen Salland en Vechtdal – vallen, hebben we een uitstekend contact met de gemeente. Twee keer per jaar hebben we in Dalfsen een individueel overleg met de wethouder en dan is altijd sprake van een flinke agenda. Het mooie is dat ze niet alleen een luisterend oor hebben, maar ook actie ondernemen.”
ONH: “Als je vroeger als ondernemer bij de gemeente Raalte aanklopte met een vraag was het standaard antwoord nee. Ik heb voor de gein wel eens gezegd dat we de grens gaan opschuiven om ons bij de gemeente Rijssen-Holten aan te sluiten. Nu merk je echter dat ze 180 graden zijn gedraaid, dat ze willen meedenken en dat ze het bedrijfsleven willen faciliteren. De aanstelling van een ruimtecoach zie ik als een belangrijke stap in de goede richting. Daar hebben we ons ook echt hard voor gemaakt. Als ondernemer wil je weten waar je aan toe bent, op welke afdeling jouw vraag is beland en wanneer je antwoord krijgt. Overigens heb ik vanuit de bouwwereld prettige ervaringen met de gemeente Dalfsen. Daar weten ze heel snel te communiceren en te handelen.”

OVL: “Er heerst zeker een ondernemende gedachte in het gemeentehuis van Dalfsen. Ik heb het hier aan den lijve meegemaakt toen onze supermarkt in 1999 is afgebrand. Dalfsen heeft toen heel goed oog gehad voor onze belangen en tegelijk een kans gegrepen voor de ontwikkeling van het Kroonplein.”

Welke thema’s staan momenteel het hoogst genoteerd op de prioriteitenlijst bij jullie ondernemersverenigingen?
ONH: “Als kleine kern willen we de werkgelegenheid graag in het dorp houden. Daarom hebben we ons de laatste tijd samen met de gemeente vooral georiënteerd op een locatie voor woon- en werkkavels. En we zijn blij samen een oplossing te hebben gevonden.”

OVL: “De ontwikkeling van ons bedrijventerrein! We zitten nu hartstikke vol en moeten toch verder. Aan de ene kant zijn we bezig met gesprekken om te kijken hoe en waar we kunnen uitbreiden. Aan de andere kant willen we graag gebruik maken van vierkante meters bedrijventerrein die ze in Raalte en Ommen over hebben en blijkbaar niet kunnen worden ingevuld. Verder blijft de N348 iedere keer op de agenda staan. Wanneer gaan ze daar nu eens mee beginnen?”
En wat staat er over vijf jaar op de agenda?
ONH: “Over 5 jaar? Pfff, dan is leefbaarheid in Nieuw Heeten nog steeds een belangrijk thema.”
OVL: “Daar ga ik volledig in mee. Zowel qua detailhandel als qua industrie. Bedrijvigheid en leefbaarheid blijft de rode draad.”

Tot slot, hoe vonden jullie het om zo aan elkaar te snuffelen?
OVL: “Leuk en leerzaam. Misschien doen we dit wel te weinig.”
ONH: “Het is altijd goed om buiten de deur te kijken. Eigenlijk moeten de uitwisselingen een hoger plekje op de agenda krijgen.”

Delen:

Deel dit artikel!