Investeer in een goede relatie met al jouw personeel

Get Work Raalte pleit voor gelijke behandeling voor gelijk werk

Het is zo’n situatie waarvan je niet denkt en eigenlijk ook niet hoopt dat het nog voorkomt. We nemen je mee naar de week voorafgaand aan de kerstdagen. Iedereen is (soms zelfs letterlijk) goedgemutst en kijkt uit naar het moment dat de kerstpakketten worden uitgereikt. En dan kom je er achter dat je als flexkracht niet hoeft te rekenen op dit leuke eindejaarsgeschenk. Alsof je een soort inferieure werknemer bent die minder goed z’n best doet…
Mocht je als ondernemer nog niet zijn overgegaan tot het uitreiken van de kerstpakketten en ook niets in huis hebben voor de tijdelijke krachten, dan heb je gelukkig nog een paar dagen om iets te regelen. Mocht je de pakketten al wel hebben verstrekt aan alleen het personeel op de loonlijst, dan is het goed om een notitie te maken in 2019 niet dezelfde fout te maken. Onder het motto: gelijke behandeling voor gelijk werk. Of zoals wij het maar even vrij vertalen: kleine moeite, groot(s) gebaar.

Dat is althans het advies van Get Work Raalte dat graag verwijst naar het zogenaamde Loonverhoudingsvoorschrift. Daarin wordt voorgeschreven dat werknemers en flexkrachten dezelfde rechten hebben als het gaat om loon en vergoedingen. En als je die lijn doortrekt richting de andere beloningen en dus kerstgeschenken getuigt het van goed werkgeverschap om iedereen een kerstpakket te geven.

“In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt werkt het alleen maar in jouw voordeel als je een goede reputatie hebt. Of het nu een kerstpakket is of gewoon een schouderklopje. Vaak gaat het ook nog om mensen die de moeite hebben genomen een opleiding c.q. een omscholingscursus te volgen, de juiste motivatie hebben en/of over veel ervaring beschikken. En als het goede arbeidskrachten blijken te zijn, hou je op die manier de weg open naar een vast dienstverband”, geven Jolande Overmars, Freddy Snel en Bas Bolink aan.

Flexkrachten behoren dus hetzelfde uurloon, toeslagen, overuren en periodieken te ontvangen als vaste medewerkers. “Een veel gemaakte inschattingsfout is dat men denkt dat wij geld inhouden op het uurloon van onze flexkrachten en dat ze daardoor minder geld krijgen, maar dat is niet correct. Onze fee wordt apart betaald door de werkgever.”

Ben je als bedrijf in het ongewisse over jouw verplichtingen, maar wil je vooral ook meer weten over de kansen met betrekking tot het plaatsen van flexkrachten, is het altijd goed om van tevoren te sparren met een organisatie als Get Work. Een regionaal georiënteerde organisatie met goede antennes in Raalte. “We doen ook echt aan relatiebeheer en zien het als onze taak om de relaties tijdig in te lichten over veranderingen in wet- en regelgeving en CAO’s. Met name de kleine ondernemer heeft de CAO-wijzigingen niet altijd scherp voor ogen omdat de focus ligt bij de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf.”

Get Work Raalte
www.getwork.nl

Fotografie: Paul van der Wal

Delen:

Deel dit artikel!