Kabinet Rutte III en de gevolgen voor ondernemers

Het lage BTW-tarief gaat omhoog van 6 naar 9% en de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Het is één van de maatregelen die het kabinet Rutte III voor ondernemers voor ogen heeft.

De ene maatregel pakt gunstig uit en de andere is misschien ongunstig. In z’n geheel kun je echter concluderen dat de voorstellen in het regeerakkoord niet slecht uitpakken. Zo wordt ook gepoogd de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten van twee naar één jaar.

Soms zijn de maatregelen heel direct en soms gaat er ook een stimulerende werking van uit. Een voorbeeld van de laatste situatie: als een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor contracten van meerdere jaren (minimaal twee jaar) wordt de proeftijd drie maanden.

Een mooi overzicht van de maatregelen van het kabinet Rutte III is te vinden op www.ondernemersplein.nl

Delen:

Deel dit artikel!