Met bravoure de regio in!

Het is zo’n prachtig voorbeeld dat de gemeente Raalte precies de juiste schaal heeft. Wars van stadse allures, maar het tegelijkertijd wel aandurven de dorpse bescheidenheid te laten varen. En het allerbelangrijkste in het streven naar een economisch krachtig(er) Raalte is dat gemeente en ondernemers meer samen optrekken. Ook in dit magazine, want niet alleen wethouder Jacques van Loevezijn, maar ook ondernemer Luc Lenferink van Schilderwerken Lenferink uit Heino schuift aan.

Natuurlijk wordt op bepaalde momenten door gemeente en ondernemers verschillend gedacht omdat je andere afwegingen moet maken. Eén ding waar ze het beiden honderd procent eens over zijn, is dat de Raalter ondernemer veel meer over de schutting kan kijken. “We hebben hier vele verborgen parels die we nog meer moeten laten schijnen. En daarom is het noodzakelijk het blikveld te verruimen”, aldus Van Loevezijn.
Zijn woorden zijn koren op de molen voor Luc Lenferink, mede-eigenaar van familiebedrijf Schilderwerken Lenferink in Heino. “Als we ons werkgebied groter maken, is er voor ondernemers nog veel meer uit te halen. Ik vind dat we niet altijd naar de gemeente kunnen wijzen en daar ons wensenlijstje kunnen droppen. We moeten ook zelf aan de slag. Iedere ondernemer heeft de opdracht om zichzelf zichtbaar te maken en gebruik te maken van de organen die er zijn zoals Regio Zwolle om tijdig op zaken te kunnen inspelen.”

Laat onverlet dat ook de gemeente zelf aan de bak moet om ondernemend Raalte op de kaart te zetten. En dat doet ze ook. Het mooiste voorbeeld is misschien wel het feit dat ze als gastheer optreedt tijdens het Regio Zwolle Congres (14 december). Met bravoure de regio in! “We krijgen de mogelijkheid om Raalte neer te zetten tijdens het lunchprogramma. Dat wordt een spetterend verhaal over hoe krachtig onze ondernemers zijn en het kent mooie, verrassende elementen”, belooft de wethouder.

Economisch Werkatelier

De wereld is veranderd, dus ook voor ondernemers en gemeente. Dat vraagt ook om een andere manier van met elkaar omgaan. “We hadden een economische visie die aan vervanging toe was. Het past echter niet meer in de huidige tijd een document te produceren en vervolgens om een reactie te vragen. Raalte heeft er duidelijk voor gekozen om samen met de ondernemers met de benen op tafel vanaf scratch af aan te beginnen.”
In het Economisch Werkatelier hebben gemeente en ondernemers elkaar twee dagen lang in de ogen gekeken en ondernemende plannen voor een economisch krachtig Raalte gemaakt. Daar is onder andere uitgekomen dat Raalte zich wil richten op vier pijlers: recreatie/toerisme, de maakindustrie, agri en evenementen. “De dragers van onze economie en maatschappij”, constateren de wethouder en zijn gesprekspartner eensgezind.

Binnen de vier thema’s zijn werkgroepen gevormd van ondernemers die allerlei mooie initiatieven hebben ontwikkeld. Zo is de Slinger van Salland ontstaan waarbij diverse evenementen met elkaar worden verbonden, is er een coöperatie ontstaan waarbij boeren rechtstreeks producten verkopen aan burgers en is een werkgroep in het leven geroepen die innovatieve initiatieven gaat ondersteunen.

De gemeente kreeg ook een hele duidelijke opdracht mee: doe iets met het aanbestedingsbeleid. Van Loevezijn en zijn medewerkers hebben de handschoen opgepakt. “Met als uitgangspunt: meer focus op de lokale economie, maar er komt geen hek om Raalte.” “Terecht”, vindt Lenferink. “Je moet niet protectionistisch worden. Wij willen buiten de gemeente ook een eerlijke kans krijgen.”
Zo is een factsheet vervaardigd waarop het aanbestedingsbeleid helder uiteen is gezet. “Dat is heel goed, maar het zou nog mooier zijn als er nog meer eenduidigheid komt met de andere gemeentes in onze omgeving. Dat is een mooie uitdaging voor de regio. Maak het de ondernemer zo gemakkelijk mogelijk!”, plaatst Lenferink een kritische kanttekening.

Ook is een aanbestedingskalender geproduceerd waarmee een ondernemer tijdig kan zien wat er gaat spelen en of hij/zij wil aanhaken. “Een prima aanzet”, vindt Lenferink, maar ook dit kan best in regioverband worden opgepakt. “Hou ons op de hoogte en maak het gemakkelijk en inzichtelijk. Faciliteer de ondernemer ook op het gebied van aanbestedingskansen.”

Delen:

Deel dit artikel!