Hand in hand met ondernemers van rode lantaarn naar gele trui

Gemeente Raalte blijft onverminderd ambitieus als het gaat om ondernemersvriendelijkheid

Het kan snel gaan. In 2016 scoorde Raalte ronduit slecht in het MKB-onderzoek naar ondernemersvriendelijkheid. De gemeente bungelde met een 4,8 zelfs onderaan in het klassement van Overijssel. Hoe anders is het in 2021. Niet alleen is het cijfer van onvoldoende naar ruim voldoende gegaan; Raalte wordt nu zelfs benaderd door andere gemeenten voor een kijkje achter de schermen.

De ultrakorte versie van het Raalter geheim bestaat uit slechts één woord. Gemeentesecretaris Karin Cornelissen en Paul Maas (voorzitter Kring Raalter Werkgevers) vatten het namelijk graag samen met: samenwerking. Waar gemeente en ondernemers voorheen langs elkaar heen liepen, lopen ze nu bij wijze van spreken hand in hand door de winkelstraten. 

In de Taskforce, die na het slechte resultaat in 2016 is opgericht, zitten gemeente en ondernemers uit de hele gemeente Raalte met elkaar aan tafel. Bedoeld om de onderlinge verhoudingen te versterken, problemen (eerder) te tackelen en vooral concrete stappen te zetten om tot een betere waardering van de ondernemersvriendelijkheid te komen. 

Eén van de belangrijke gespreksonderwerpen was het gevoel bij het lokale bedrijfsleven dat de gemeente teveel inkopen deed buiten de gemeentegrenzen. Daarom werd het bedrijvenregister in het leven geroepen. Een handig overzicht van lokale bedrijven per werkgebied die graag zaken willen doen met de gemeente. Dat heeft z’n vruchten afgeworpen. 

Percentage lokale inkoop

De grote stap vooruit die nu wordt gemaakt, is om het inkooppercentage echt in beeld te brengen. “Iedere drie maanden wordt via een rapportage in grote lijnen bekend hoeveel procent van de totale inkoop lokaal is ingekocht. Daarmee maak je het inzichtelijk en – niet onbelangrijk – we kunnen de trend in de gaten houden”, aldus Maas. Cornelissen knikt en vult aan: “Deze kwartaalrapportage wordt ook besproken in het managementteam en gedeeld op ons intranet. We nemen intern graag iedereen hierin mee: dit is hoe we het in Raalte doen. Overigens wil ik het nog wel iets nuanceren. Als iedere gemeente een muur zou optrekken om de eigen ondernemers te beschermen, dan zijn onze bedrijven ook niet blij. Dus, waar mogelijk kiezen we voor onderhands en dan het liefst lokaal. Is er sprake van meervoudig onderhands, dan is het minimaal twee lokale partijen en minimaal één van buiten de gemeente.”

Het bedrijvenregister is er gekomen. En de eerste ruimtecoach in de persoon van Vincent Breen die meedenkt met bouwplannen die in eerste instantie niet binnen het bestemmingsplan en de regels voor vergunningen passen. Het gaat er dan om hoe het wel kan. Dat is een groot succes, want inmiddels heeft hij er al drie collega’s bij gekregen. “We roepen bedrijven altijd op om de gemeente zo snel mogelijk in het proces te betrekken. Eigenlijk op het moment dat je nog met je man of vrouw aan de keukentafel in gesprek bent.”

De gemeente Raalte doet momenteel ook een belangrijke inspanning op het gebied van de snelheid waarmee bouwvergunningen worden verleend. Er is zelfs iemand aangesteld die het proces onder de loep neemt en het professioneler moet maken. “We scoren op dit punt nog altijd hoger dan het landelijk gemiddelde, maar van alle punten scoren we hier het minst. Gemiddeld nam een aanvraag voor de coronamaatregelen 45 dagen in beslag. Met de overvloed aan aanvragen sinds de pandemie is dat wel wat opgelopen. Maar het moet nog korter kunnen. We kijken ook nadrukkelijk naar andere gemeenten, waaronder de gemeente Dalfsen

Zij boeken goede resultaten met de splitsing in eenvoudige en moeilijke aanvragen. In ons droomscenario wordt het mogelijk om eenvoudige aanvragen binnen een week af te ronden.” 


De nieuwe cijfers zijn bekend en de uitslag is positief!

Het brandt ze op de lippen, maar ondanks voorzichtige aandrang houden Karin Cornelissen en Paul Maas de kaken op elkaar. We krijgen dus nog niet te horen welk cijfer de gemeente Raalte over het jaar 2020 heeft gekregen als het gaat om ondernemersvriendelijkheid. “De cijfers zijn bekend, maar als individuele gemeente mogen we het niet naar buiten brengen.”

Uit de gezichten valt wel af te leiden dat er sprake is van goed nieuws. “We zijn heel tevreden”, is het enige dat we te horen krijgen. Het heeft er dus alle schijn van dat Raalte na de 4,8 in 2016 en de 6,8 in 2018 in ieder geval boven de 7 uitkomt.

Dat is natuurlijk een moment om op gepaste wijze bij stil te staan met de totale Taskforce die naast Cornelissen en Maas bestaat uit Marten Jansen (Ondernemersvereniging Broekland), Bram Steijn (Heino Aktief), Ron Hoogsteder (ZP Raalte), Macha Haerkens (accountmanager bedrijven gemeente Raalte), Vincent Breen (ruimtecoach gemeente Raalte) en Henri Lantink (domeinmanager Ruimte gemeente Raalte). Het duo wil echter wel waken voor teveel euforie. “We moeten door de slingers heen blijven kijken om kansen te zien voor verbetering”, aldus Cornelissen en Maas die de Taskforce zeker niet willen opheffen. “Het is een prachtig overlegorgaan waarin we elkaar scherp houden. Zo’n situatie met TCR die het leerlingenvervoer niet gegund krijgt, komt zeker ook ter sprake. Je mag best weten dat we daar met z’n allen flink van balen, maar we willen ons wel aan de regels rondom transparante aanbesteding houden.”

Delen:

Deel dit artikel!